JAKT PÅ DATASENTER: Roger Kvam i Sigma2 leder prosjektet som skal finne et egnet datasenter for Norges fremtidige HPC- og lagringsanlegg. Her foran Norges kraftigste superdatamaskin «Betzy». (Foto: Sigma2)
JAKT PÅ DATASENTER: Roger Kvam i Sigma2 leder prosjektet som skal finne et egnet datasenter for Norges fremtidige HPC- og lagringsanlegg. Her foran Norges kraftigste superdatamaskin «Betzy». (Foto: Sigma2)

Mega-anskaffelse av datasenterkapasitet

Uninett Sigma2 lyser ut anbudskonkurranse for datasenterkapasitet til fremtidige nasjonale superdatamaskiner.

Publisert Sist oppdatert

Det er Sigma2 som eier de nasjonale anleggene for høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring, som i dag står plassert hos enkelte samarbeidsuniversiteter. Selskapet skriver i en pressemelding at styret nå har tatt en strategisk beslutning om å utlyse konkurranse for et eksternt datasenter. Kontrakten har en verdi på flere titalls millioner. 

Enormt energibehov

Det første anlegget som skal på plass etter at datasenterkontrakt er signert, er et nytt nasjonalt lagringssystem som skal installeres i løpet av våren 2022. Deretter er det Norges neste superdatamaskin som skal inn på samme sted. HPC-anlegg krever enorme mengder energi, og med denne maskinen forventes et strømforbruk i megawatt-størrelse.

I dag er energibehovet til hele den nasjonale e-infrastrukturen samlet sett på 1,7 megawatt (MW). Det er like mye som strømforbruket til 900 norske husholdninger.

– Kraftforsyningen til et rendyrket datasenter er dimensjonert for et titalls MW, og det er klart at det kan være utfordrende å tilfredsstille de enorme energikravene til kommende generasjoner av HPC- og lagringsanlegg. En datasenterleverandør vil gi betydelig fleksibilitet når det gjelder strøm, kjølekapasitet og plassbehov på lengre sikt. Og det er selvsagt også snakk om stordriftsfordeler, sier Roger Kvam i Sigma2 i pressemeldingen. Han leder prosjektet med å finne et passende datasenter.

Stadig kraftigere anlegg

Dagens HPC- og lagringsanlegg har en levetid på fire til seks år. Selv om det er under ett år siden innvielsen av «Betzy», Norges kraftigste superdatamaskin, er Sigma2 godt i gang med å planlegge anskaffelsen av neste HPC-system.

– Vi planlegger kontinuerlig for kommende anskaffelser. Det er en del av hovedtankegangen bak den nasjonale koordinering av e-infrastrukturen, sier Gunnar Bøe, daglig leder i Sigma2.

Hensikten er til enhver tid å tilby anlegg som er kraftige og raske nok til å håndtere den økende etterspørselen etter regneressurser og lagringskapasitet fra forskningsmiljøene i Norge.

Den nasjonale e-infrastrukturen er tilgjengelig for alle forskningsinstitusjoner i Norge, og regnetid og lagringskapasitet tildeles på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet. Norske klimaforskere har for eksempel nylig bidratt med simuleringer til FNs nye klimarapport. FHI har brukt anleggene til sine beregninger av R-tall, smittespredning og vaksineeffekt under pandemien.

– Vi forvalter fellesskapets ressurser og det er viktig for Sigma2 å finne en datasenterleverandør som kan møte behovene våre både på kort og lang sikt, på en kostnadseffektiv og ansvarlig måte, sier Kvam.