SPILLEROM: Regjeringen vil hjelpe norsk spillbransje (Foto: Kulturdepartementet)

Har mange kunder, men for lite penger

Norsk spillbransje møter hindre i finansieringen.

Publisert Sist oppdatert

Virke har sluppet den første markedsstatistikken om norsk spillbransje, og til tross for at 69 millioner kunder spiller norsk-utviklede spill ligger vi langt bak våre naboer når det kommer til inntekter.

Fra 2017 til 2018 hadde spillselskapene en samlet økning i omsetningen på 28 prosent, og bruttoomsetningen knyttet til spill økte med 31 prosent.

– Det ligger stort potensial i bransjen. Flere norske spillselskaper har hatt en betydelig vekst og fått internasjonalt gjennomslag. Det er stadig flere som spiller norskproduserte spill, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

I 2018 var bruttoomsetningen tilknyttet spill på totalt 550 millioner kroner. Av disse omsatte selskapene for 388 millioner kroner selv, mens 162 millioner kroner gikk til andre distribusjonsledd.

RAPPORT: Administrerende direktør i Virke, Ivar H. Kristensen, sier det er avgjørende at næringlsivet ser potensialet si spill. (Foto: Virke)

Regjeringen vil hjelpe

Kulturdepartementet har laget en egen strategi for norske spill gjennom programmet Spillerom, Dataspillstrategi 2020-2022. Rapporten skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken.

– Å skape disse opplevelsene krever store mengder vilje og skaperkraft. Bak hver eneste utgivelse er det mange kreative, iherdige og dyktige mennesker. Jeg ønsker at alle som har en nysgjerrig og leken spiller eller spillutvikler i magen skal ha spillerom til å utvikle seg, teste egne grenser og få utløp for sin kreativitet. Skaperkraften må frem, sier Kulturminister Trine Skei Grande I rapporten.

Kristensen sier det er veldig positivt at kulturministeren og regjeringen jobber med spillstrategi, men legger til at det er næringslivet og investorer som sitter med de nødvendige midlene som trengs for å drive bransjen videre.

– Det er veldig positivt at kulturministeren og regjeringen la frem denne spillstrategien, og vi er glade for å ha fått så stort gjennomslag for det våre medlemmer er opptatt av. Nå er det avgjørende at også næringslivet og investorer får øynene opp for potensialet i bransjen, sier Kristensen.

Gode naboer

I Finland og Sverige er spillbransjen blitt en viktig næring for økonomien, gjennom en kombinasjon av statlige og lokale støtteordninger, langsiktig kompetanseheving og profesjonalisering av bransjen.

– Bare en ambisjon om å bli halvparten så gode som våre naboland, vil ha svært mye å si for verdiskapingen, sier Kristensen.

Rapporten kan leses i sin helhet her.