BRUDD PÅ PERSONVERNFORORDNINGEN: Datatilsynet har sendt en irettesettelse til Den norske kirke etter at fødselsmeldinger om medlemmers barn ble innhentet fra Folkeregisteret etter at tillatelsen til dette var opphørt. (Foto: Daniel Tseng/ Unsplash)

Datatilsynet irettesetter kirken

Datatilsynet har sendt en irettesettelse til Den norske kirke etter at fødselsmeldinger om medlemmers barn ble innhentet fra Folkeregisteret etter at tillatelsen var opphørt.

Publisert Sist oppdatert

Datatilsynet har sendt et vedtak om irettesettelse til Den norske kirke (DNK) for brudd på personvernforordningen.

Bakgrunnen for saken er at DNK samlet inn fødselsmeldinger til medlemmers barn fra Folkeregisteret i én og en halv måned etter at tillatelsen deres til å motta disse folkeregisteropplysningene opphørte. Det skriver Datatilsynet på sine sider.

DNK hadde frem til 1. oktober 2018 tillatelse etter folkeregisterregelverket til å automatisk motta meldinger om fødsler hvor en av foreldrene var medlem av DNK, slik at disse kunne føres inn i medlemsregisteret. Den automatiske tilhørighetsordningen ble opphevet da den nye trossamfunnsloven trådte i kraft 1. januar 2021. DNKs innsamling av fødselsmeldinger ble imidlertid ikke stoppet før én og en halv måned etter at denne tillatelsen hadde opphørt.

Forventet

Saken startet med en klage fra Human-Etisk Forbund på vegne av åtte klagere i 2020.

Klagerne reagerte på at barna deres var registrert som tilhørige i DNK uten at de kjente til det, og til tross for at de aldri foretok seg noe aktivt i form av innmelding, dåp eller kirkelig konfirmasjon.

I en NTB-melding kommer det frem at Kirkerådet forventet irettesettelsen fra Datatilsynet, og at de derfor ikke kommer til å klage på vedtaket:

– Vi beklager at kirken innhentet fødselsmeldinger fra Folkeregisteret i seks uker i 2018 og at informasjonen om hvordan fødselsmeldinger ble brukt ikke var god nok, sier Jan Rune Fagermoen, avdelingsdirektør for HR, utvikling og digitalisering i Kirkerådet, i meldingen.