MNJA: Etter planen skal den nye smittestopp-appen være klar til lansering 21. desember, men vil folk flest bruke den? (Foto: FHI/Mostphotos/Farknot Architect)
MNJA: Etter planen skal den nye smittestopp-appen være klar til lansering 21. desember, men vil folk flest bruke den? (Foto: FHI/Mostphotos/Farknot Architect)

Nå har jeg kastet ut Smittestopp-appen fra mobilen min

Kommer ikke tilbake før Datatilsynet er fornøyd.

Publisert Sist oppdatert

Det var alltid en beslutning tatt under sterk tvil, og med den velviljen de fleste av oss hadde til våre egne myndigheter da vi skrev midten av april, og landet hadde vært stengt ned en måneds tid. Nå har situasjonen endret seg. Ikke sånn å forstå at tilliten til regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) har smuldret bort, men landet har jo begynt å åpnes nå, og de helt store smitteoppblomstringene har ikke skjedd – uten at appen Smittestopp kan få noe av æren for det.

Nå har et annet statsorgan vi har stor tillit til – Datatilsynet – kommet på banen og varslet FHI om midlertidig forbud mot smittestoppappens behandling av personopplysninger. FHI har på sin side svart med å stanse videre innsamling og behandling av data ved hjelp av appen. Samtidig anbefaler de alle brukere av appen om å deaktivere den, i påvente av at FHI skal klare å finne fram til en løsning som tilfredsstiller Datatilsynets krav.

Jeg velger å slette hele appen nå, den var aldri spesielt velkommen ombord på mobilen min.

«Det er forskjell på å barbere seg og skjære av hele huet», pleier en kollega å si. Datatilsynet formulerer det på litt mer korrekt byråkratisk, når de i en pressemelding skriver at «... er Datatilsynets vurdering av at Smittestopp ikke lenger kan anses som et forholdsmessig inngrep ...». Da appen kom var det unntakstilstand i Norge, det er det ikke lenger, og det må både Datatilsynet og hver enkelt av oss ta med i vurderingen.

I et brev fra FHI til Datatilsynet datert 1. juni 2020 om saken kan vi lese at i prøveperioden for appen, i Drammen, Trondheim og Tromsø, har det siden 27. april blitt samlet inn for lite data fra appen til at algoritmene kan justeres for å "optimalisere treffsikkerheten". Totalt har FHI sammenlignet sporingen av 28 tilfeller i perioden, der flere av disse allerede var i karantene, slik at ingen nærkontakter ble registrert. I Bergens Tidende kom det fram at appen har sendt mindre enn ti sms-varsler til smittemistenkte personer. Dette er tynt.

FHI argumenterer i sin egen pressemelding at Datatilsynets varsel gir dårligere beredskap fordi vi taper tid til utvikling og testing av appen. Samtidig skal evnen til å bekjempe pandemien bli redusert, fordi vi uten smittestoppappen er dårligere rustet til å forebygge nye utbrudd, sier Camilla Stoltenberg i FHI. Instituttet argumenterer videre med at appen allerede har dokumentert en kraftig økning i folks kontaktmønster, tidfestet til 10. mai. Samtidig viser VGs utmerkede statistikk ingen spesiell økning i smittetallene fra samme dato, tvert imot går grafen som viser nye smittetilfeller der langsomt og rolig nedover – også for Oslo, som hele tiden har vært episenteret for epidemien her til lands. Slik utviklingen har gått fram til nå, er det vanskelig å forsvare den gjennomgripende overvåkningen som appen innebærer.

Sjekk svaret til spørsmål 2 i FHI-brevet for å se hvilke data som registreres og behandles – dette er ikke data noen, ei heller et statsorgan, skal samle inn og analysere om befolkningen på rutinemessig basis. I alle fall ikke i en samfunnsmessig normalsituasjon.

Vi er fullstendig klar over at koronaepidemien på ingen måte er over. Det vil antakelig komme oppblomstringer, også her til lands, som må bekjempes der de er. For få har vært smittet til at vi kan drømme om flokkimmunitet, om vi faktisk blir immune av å ha vært smittet. Det finnes ingen vaksine, og i dag kan ingen si om vi får det heller. Vi har likevel oppnådd god kontroll over situasjonen nå, sykehusene har kapasiteten som trenges, og antallet nye tilfeller per dag er svært lavt.

Det er ikke lenger total unntakstilstand, men det er heller ikke en normaltilstand vi er i nå. Vi mener at situasjonen likevel er såpass normal at det ikke kan forsvares å overvåke befolkningen, helt ned til et detaljnivå der hvem du møtte hvor, når og hvor lenge, som registreres, lagres og behandles.

FHI og utvikler Simula får heller bruke tiden fram til neste store utbrudd på å drømme opp en ny løsning som bedre ivaretar både myndighetenes og alle enkeltpersoners behov. Vi har slettet Smittestopp fra mobilen nå, men lover å tenke oss godt om også ved neste korsvei – å være villig til å endre standpunkt etter å ha tenkt gjennom ny informasjon er noe vi oppfordrer alle til, både enkeltpersoner og myndighetsorganer.