TAPTE: Facebook tapte i EU-domstolen. (Foto: Istock)
TAPTE: Facebook tapte i EU-domstolen. (Foto: Istock)

EU-domstolen: Facebook kan pålegges å fjerne hatprat

KOMMENTAR: Kan Facebook pålegges å fjerne ytringer i mediet med ærekrenkende, hetsende innhold? EU-domstolen avsa 3. oktober en dom som berører dette, som er av betydning også for norske forhold.

Publisert Sist oppdatert

Saken gjaldt Facebooks plikt til å fjerne et innlegg der en kvinnelig politiker i det grønne østerrikske partiet ble utsatt for hatefulle og sterkt ærekrenkende ytringer. Da Facebook ikke aksepterte kravet om umiddelbart å fjerne innlegget, gikk politikeren til sak for å få vekk ytringene.

Østerrikske domstoler kom til at Facebook kunne pålegges å fjerne det ulovlige innlegget både i Østerrike og globalt. De fastslo også at plikten til fjerning omfattet både det opprinnelige innlegget, andre identiske innlegg, og innlegg med innhold av samme betydning. Facebook aksepterte da å fjerne det opprinnelige innlegget. Facebook anførte for øvrig at forbudet i EUs ehandelsdirektiv mot å pålegge en tjenestetilbyder en plikt til overvåkning, er til hinder for at selskapet kan pålegges fjerning av andre innlegg enn det opprinnelige.

Kompliserte spørsmål

Saken behandler ikke konkret spørsmålet om behandling av personopplysninger, men åpner også for flere kompliserte spørsmål om forholdet til personopplysningsregelverket («GDPR»).

Spørsmålet for EU-domstolen ble dermed om ehandelsdirektivet er til hinder for pålegget om fjerning av ulovlige innlegg. Direktivet er gjort til norsk lov gjennom ehandelsloven.

Utgangspunktet etter direktivet er at en tilbyder av vertstjenester ikke er ansvarlig for innholdet i den informasjonen som overføres under deres tjenester. Dette forutsetter imidlertid at tjenesteyter fjerner informasjon med ulovlig innhold så snart selskapet blir kjent med slike forhold. Tjenesteyter kan likevel ikke pålegges noen generell plikt til å overvåke den overførte informasjonen for å søke etter ulovlig virksomhet.

EU-domstolen kom imidlertid til at forbudet mot generell overvåkning ikke var til hinder for at en tjenesteyter kan pålegges å fjerne ulovlig informasjon i en konkret sak.

Pålegges fjerning

Tjenesteyter kan også pålegges fjerning av informasjon som er identisk med den som er konstatert ulovlig. Det samme gjelder informasjon med samme betydning som den ulovlige, men da begrenset til informasjon inneholdende de samme opplysninger som den ulovlige informasjonen. Pålegget må også anses som tilstrekkelig effektivt til å beskytte den som er utsatt for krenkelsen. Direktivet er heller ikke til hinder for at fjerning kan pålegges på globalt nivå, innenfor rammene av folkeretten.

Etter vårt skjønn synes dommen godt begrunnet, og den gir grunnlag for en effektiv bekjempelse av personkrenkelser på nett.

Sunniva Nising Sandvold og Ove A. Vanebo, senioradvokater i Kluge Advokatfirma