PERSONVERN: Det er viktigere enn noen gang at vi sørger for at personvernet ivaretas, selv om mange virksomheter er i helt annen hverdag enn de var for kort tid siden.
PERSONVERN: Det er viktigere enn noen gang at vi sørger for at personvernet ivaretas, selv om mange virksomheter er i helt annen hverdag enn de var for kort tid siden.

Korona og GDPR

Vi må ivareta personvernet i en krevende situasjon, skriver Jonas Dahl Spiris i Atea. 

Publisert Sist oppdatert

Vi er inne i en svært krevende situasjon. Myndighetene innfører tiltak som er svært inngripende for å håndtere smitten i befolkningen, og vår hverdag er snudd på hodet på bare noen få dager.  Sammen står vi i dugnaden for å beskytte de som er mest sårbare i samfunnet. Det skulle bare mangle.Samtidig er det viktig at vi som er personvernombud, er ekstra årvåkne i denne alvorlige situasjonen. Vi har et stort ansvar for å ivareta tilliten mellom ansatte og ledelsen, samt befolkningen og offentlige myndigheter.Tiltakene har vært enda mer inngripende i land utenfor Europa. I Sør-Korea sporer de smittede via kredittkort og mobiltelefon, for å unngå at de bryter karantenen. Tiltak som bryter GDPR og hadde vært ulovlig i Norge og andre europeiske land. Selv om de i andre verdensdeler går langt utenfor det som ville vært tillatt i Norge, kan det være lett å trå feil for norske virksomheter og offentlig sektor også.Det kan skje når beslutninger skal tas under stort tidspress. Hva slags informasjon kan virksomheter gi til pressen eller ansatte om smittesituasjonen i egen bedrift? Må vi fortsatt følge rutinene og gjøre like grundige risikovurderinger av personvern når det haster å kjøpe inn hjemmekontor-løsninger? Og hvor godt er personvernet til elevene tatt hånd om på de digitale læringsverktøyene? Problemstillinger det er viktig at personvernombudene er koblet tett på, særlig i en situasjon der Datatilsynet har redusert kapasitet.Det er altså viktigere enn noen gang at vi sørger for at personvernet ivaretas, selv om mange virksomheter er i helt annen hverdag enn de var for kort tid siden. Vi må involvere oss og veilede virksomhetene våre i krevende situasjon, der beslutninger må tas raskere enn noen gang. Det er et ekstra ansvar som hviler på oss, for å bidra til å bevare tilliten til både virksomheter og våre offentlige myndigheter.