STADIG ØKENDE VOLUM: Stadig økende datamengder kommer ikke uten utfordringer. Det skal lagres sikkert og juridisk korrekt. (Foto: Istock)
STADIG ØKENDE VOLUM: Stadig økende datamengder kommer ikke uten utfordringer. Det skal lagres sikkert og juridisk korrekt. (Foto: Istock)

KOMMENTAR: Ikke glem smådataene

Vi har i mange år lest om «big data». Altså datasett som er for store eller komplekse til å kunne håndteres av tradisjonell databehandlingsprogramvare. Men hva med såkalt «small data». Kanskje ikke like spektakulært – men like viktig.

Publisert

For det er like viktig å lagre mindre datavolumer like sikkert og kostnadseffektivt på fleksible og skalerbare infrastrukturer som de i peta- og exabytestørrelsen. Være seg om det er i en liten eller stor bedrift, så er lagring og administrasjon av stadig større datamengder avgjørende for både sikkerhet og arbeidsflyt.

Stadig økende datamengder kommer ikke uten utfordringer. Det skal lagres sikkert og juridisk korrekt. For eksempel skal dokumenter lagres i fastsatte oppbevaringsperioder lagres så de ikke kan endres eller slettes.

Denne type filer kalles ofte kalde data. Det fordi mange av dem ikke er nødvendige i den daglige driften og fordi det ikke kreves rask og permanent tilgang. Ofte data som fort kan «glemmes» og som det likevel er svært viktig å beskytte og lagre korrekt. Et annet poeng er at det er en utgiftspost dersom det lagres på primærlagringssystemet. Det bør derfor heller lagres på en dedikert lagringsenhet skreddersydd for formålet.

Sebastian Nölting, CEO RNT Rausch
Sebastian Nölting, CEO RNT Rausch

Fremtidig datavekst

En annen utfordring for de fleste bedrifter er å optimalisere infrastrukturen på en måte som er i tråd med fremtidig datavekst. En vanskelig oppgave for småbedrifter da konvensjonelle lagringsløsninger ofte er utviklet etter kravene til store bedrifter og organisasjoner. Datavolumet til SMB-bedriftene er rett og slett for lite for å enten nå minimumskapasiteten til konvensjonelle løsninger eller så må det betales for uutnyttet kapasitet.

Det er hverken fornuftig eller rimelig å investere i en så stor løsning uten konkrete mål for å fylle kapasiteten en gang i fremtiden. Lagringsløsninger må derfor skreddersys til både dagens og fremtidens krav. Ikke minst må de skaleres med datamengdene i tillegg til å oppfylle gjeldene og fremtidige krav i form av sikkerhet og oppbevaring.

Det er hverken fornuftig eller rimelig å investere i en så stor løsning uten konkrete mål for å fylle kapasiteten en gang i fremtiden.

For er det en ting som er viktig å huske på, så er det at det i tilfeller med revisjon – eller i verste fall søksmål, må data kunne presenteres raskt og oversiktlig. Men hva er egentlig løsningen? Skreddersydde plug & play-løsninger for småbedrifter! Det vil si løsninger som gir simplicity-as-a-Service og har samme funksjonalitet som lagringsløsninger utviklet til store bedrifter og organisasjoner, men til en kostnad på innstegsnivå. Ved å kun legge dataene som trengs i daglig drift til dyr primærlagring og flytte kalde data til sekundærlagring kan du enkelt holde lagringskostnadene under kontroll og dataene dine sikre.

Avslutningsvis vil jeg påpeke at selv om datasettet til bedriften er «lite», så betyr det ikke at det ikke er verdifullt. I «big data» sin tidsalder, neglisjeres ofte kraften til «small data». Data som må håndteres sikkert og lovlig. Selv de minste datasettene kan ha stor verdi for virksomheten.

Sebastian Nölting, CEO RNT Rausch