POTENSIALE: Eirk Mikalsen i Canon Norge skriver om gevinstene som kan komme fra gjenbruk. (Foto: Aldona Pivoriene)
POTENSIALE: Eirk Mikalsen i Canon Norge skriver om gevinstene som kan komme fra gjenbruk. (Foto: Aldona Pivoriene)

Ikke undervurder gjenbruk som miljøfaktor

Her kan det også ligge store økonomiske muligheter.

Publisert

Gjenbruk (remanufacturing) har et potensial til å bli langt viktigere i miljøkampen enn den posisjonen det har i dag. Gjenbruk kan ofte være et bedre valg enn oppgradering – samtidig som det foreligger store økonomiske muligheter.

I en gjenbruksprosess er målet alltid å bevare så mye som mulig fra den gamle enheten og bare bytte ut nøkkelkomponenter, for å sikre at den høye ytelsen opprettholdes. Dette kan innebære å beholde «kroppen» på det gamle produktet og erstatte elektroniske komponenter på innsiden.

Takket være «The Green Deal» i 2019, er ulike land og deres næringsliv nå forpliktet til å trappe opp kampen mot klimaforandringer for å møte EUs mål. Fra et næringslivsperspektiv finnes det et utall veier for å nå dette målet.

Redusere, gjenbruke og resirkulere

En opplagt vei å gå kan defineres av de tre ordene redusere, gjenbruke og resirkulere. Dette kan enkelt tilpasses både med tanke på forbrukervaner og forretningsdrift. Mange, både bedrifter og enkeltpersoner, gjør en aktiv innsats for å redusere påvirkningen på miljøet ved hjelp av sirkulær økonomi, altså tanken om å redusere, gjenbruke og resirkulere i praksis. Mens resirkulering kan hjelpe oss å gjenbruke materialer fra gamle produkter der det er mulig, er det masse tid, penger og energi som går til å gi disse materialene nytt liv. Denne utfordringen gjør seg spesielt gjeldende i tech-industrien.

I stedet for å ta inn brukte enheter og gi dem en utbedring slik at de lever litt lenger, kan man med gjenbruk gjenoppbygge brukte enheter og få dem til å yte som et nytt produkt. Gjenbruk byr på en rekke fordeler sammenlignet med resirkulering fordi målet er å ta vare på så mye som mulig av den gamle enheten, noe som bidrar til at det brukes mindre tid og energi enn ved utbedring av materialer til bruk i et nytt produkt. Gjenbruk er også et bedre valg enn oppgradering fordi fokuset på ytelse og utbredt testing sikrer at forbrukeren praktisk talt får et nytt produkt, sammenlignet med om et eksisterende produkt bare får forlenget sin livssyklus.

Økonomisk potensiale

I tillegg til miljømessige fordeler, har gjenbruk også et stort økonomisk potensial. Dette fordi gjenbruk kan åpne opp for nye inntektsstrømmer gjennom reduserte kostnader knyttet til innhenting av nye råmaterialer eller resirkulering av gamle. Med dette som bakteppe kan man lure på hvorfor gjenbruk ikke er mer utbredt. Print-industrien viser vei, med både blekkpatroner og kontorskrivere som ofte blir gjenbrukt, men storskala gjenbruk på tvers av hele tech-industrien er fremdeles et godt stykke unna.

Planlegging og innovasjon

Gjenbruk krever betydelig planlegging og innovasjon, fordi det er noe mer enn å bare gjøre produktene resirkulerbare eller reparerbare. Ingenting kan overlates til tilfeldighetene. Den kanskje største utfordringen er likevel manglende forståelse for problemstillingen i det hele tatt. Å opplyse forbrukere om forskjellene mellom en gjenbruksenhet og en oppgradert enhet, er helt essensielt for å komme forbi den eksisterende skepsisen mot å handle brukt.

Her er det et åpenbart behov for økt oppmerksomhet og oppmuntring både fra myndighetenes og andre instansers side, for å få gjenbruk til å bli standard praksis i flere bransjer.

Gjenbruk er en av mange veier å gå for å skape en bedre fremtid for planeten vår. Nå gjelder det å sette mulighetene på sakskartet!