STARTEN PÅ EN BEVEGELSE: 2020 var et forferdelig år, men én positiv ting kom ut av pandemien, skriver Stefan Lindau, Nordisk salgssjef hos Panasonic Toughbook. Han mener bedrifter har innsett at hjemmearbeidsplasser fungerer for mange ansatte, og at vi må forvente at 2021 blir et år der vi perfeksjonerer kunsten å jobbe fra kjøkkenbordet. (Foto: Panasonic Toughbook)
STARTEN PÅ EN BEVEGELSE: 2020 var et forferdelig år, men én positiv ting kom ut av pandemien, skriver Stefan Lindau, Nordisk salgssjef hos Panasonic Toughbook. Han mener bedrifter har innsett at hjemmearbeidsplasser fungerer for mange ansatte, og at vi må forvente at 2021 blir et år der vi perfeksjonerer kunsten å jobbe fra kjøkkenbordet. (Foto: Panasonic Toughbook)

2021 – året hvor vi perfeksjonerer kunsten å jobbe fra kjøkkenbordet

KOMMENTAR: Pandemien startet en bevegelse, skriver Stefan Lindau.

Publisert Sist oppdatert

På tross av flere tiår med teknologisk utvikling har det forundret økonomer at utviklingen ikke har ført til den forventede stigningen i produktivitet og GDP. Bevares, mange av de teknologiske innovasjonene skaper nye og overveiende positive muligheter, plattformer og forandringer i hverdagen vår. Ta bare den bærbare PC-en, smarttelefonen og den stadig fascinerende og kontinuerlige effektiviseringen av prosessorer, og se hvordan de forandrer verden og samfunnet.

Men diverse tech-forbedringer har ikke egentlig skapt den massive veksten og forandringen som vi for eksempel så med den industrielle revolusjon. Vi lever stadig ikke i den utopien som vi som unge drømte om, der plikter og arbeid var unødvendig, og der tiden vår skulle gå med til å finne ut hva tiden vår skulle gå med til.

2020 var et år der vi i stor grad lærte å tenke utenfor boksen. En av de tingene vi har lært, er å bruke teknologien til å jobbe på nye og langt mer fleksible måter.

Det var et sjokk for både bedrifter og ansatte å tilpasse seg til en ny hverdag der ukentlige statusmøter i ”møtelokale 3” med projektoren kjørende på høygir, ble erstattet av Teams-møter iført joggebukse og med et barn som har hjemmeskole rett utenfor bildevinkelen til web-kameraet. Men etter de første par månedene viste det seg at det er mange elementer vi kan ta med videre. Og jeg er sikker på at 2021 blir året der teknologien for alvor endrer hverdagen vår.

Kommunikasjon er alt

Alle møter – som jo i starten var et påtvunget og virtualisert rot – er i dag kortere og mer effektive, og det er også færre av dem. Det samme gjelder mengden reiser. Pandemien satte en stopper for nesten alle reiser mellom våre forskjellige nasjonale avdelinger, men man oppdager jo også at det ikke alltid gir mening å reise i flere timer når noe kan løses virtuelt. Møtene kan gjennomføres både billigere, mer miljøvennlig og på kortere tid.

Kommer vi til å møtes fysisk igjen?

Det samme gjelder industri-arrangementer. Vi avholdt vårt første virtuelle Panasonic Toughbook Innovation Forum, og jeg skal være den første til å innrømme at jeg var nervøs for hvor mange som ville delta sammenlignet med det fysiske arrangementet. Men til min store overraskelse deltok flere mennesker i flere sesjoner enn før, og den virtuelle plattformen gjorde at det var enkelt for deltakerne å hoppe fra en sesjon til en annen. Feedback-en var fenomenal, og våre arrangementsomkostninger betydelig lavere.

Win-Win

Det er ikke dermed sagt at vi aldri kommer til å møtes igjen. Det fysiske møtet – både det interne og eksterne – er en viktig del av det å være menneske og drive bedrifter. Men vi har lært at det virtuelle møtet også virker.

Alle de teknologiske redskapene som har hjulpet oss igjennom pandemien har eksistert lenge, men vi brukte dem ikke slik vi gjør i dag: Den bærbare PC-en var plassert fast på kontorskrivebordet, Teams-møter ble primært benyttet til eksterne statusmøter, og hjemmearbeid var en sjeldenhet.

Slik er det ikke for Panasonic i dag, og slik har hverdagen også endret seg for mange andre bedrifter. Og vi kommer til å ta med oss flere aspekter ved dette videre i tiden etter pandemien.

Noen av de beste resultatene fra en vanskelig tid er tidsbesparelser gjennom bedre bruk av teknologien, samt miljøfordelene ved færre fly-, tog- og bilreiser. Jeg antar at de økonomiske produktivitetsgevinstene vi tilsynelatende manglet med våre nylige teknologiske fremskritt, ikke skyltes problemer med teknologien, men derimot bedrifters uvillighet til å endre på sin tradisjonelle arbeidsflyt.

Kanskje vil vi nå være mer åpne for å dra nytte av alle de fordelene teknologiske fremskritt tilbyr. Kanskje kan det forbedre vår balanse mellom arbeid og fritid, øke produktiviteten på den måten vi opprinnelig forestilte oss, og muliggjøre en mer bærekraftig fremtid.

Jeg håper at 2021 blir året hvor vi i høyere grad bruker teknologien til å forme vår egen fremtid på en positiv måte, både gjennom hvordan vi lever og hvordan vi arbeider.

 

Stefan Lindau, Nordisk salgssjef, Panasonic Toughbook