Enklere prosess, dårligere resultat

KRONIKK: Uten krav til universell utforming i anskaffelser risikerer vi å utestenge dyktige medarbeidere, mener Susanna Laurin og Torbjørn Helland Solhaug i Funka.

Publisert Sist oppdatert

Den forrige regjeringen hadde en målsetning om et universelt utformet Norge i 2025. Vi har ikke funnet ut hva den nåværende regjeringen mener om dette, men EU er på linje med vår forrige regjering. Her jobbes det med å få inn universell utforming som krav både til prosessen og leveransen ved offentlige anbud.

Tilbakesteg

I EUs medlemsstater blir den europeiske standarden EN 301 549, som stiller spesifikke tekniske og funksjonelle krav på universell utforming i offentlige anskaffelser, nasjonal lov i 2016. Norge bruker normalt å holde seg nærme EU i denne typen spørsmål, men kommer myndighetene virkelig til å gå i stikk motsatt retning i akkurat dette tilfellet? Samtidig som vi har en ganske velskrevet diskrimineringslov som også dekker ikt? Det virker selvmotsigende og lite gjennomtenkt.

Dersom forenklingsutvalget velger å helt ta ut denne delen av regelverket, vil det være opp til hver enkelt oppdragsgiver å stille disse kravene. Ved vår første gjennomlesing av utvalgets forslag tolket vi det til og med som at det ikke var mulig å stille slike krav, og det kan være flere med oss. I så fall kan det være oppdragsgivere som ikke stiller kravene de burde ha stilt, fordi de tror de ikke har mulighet til det.

Det handler om kvalitet

I Funka mener vi at kravarbeidet er noe av det viktigste for å sikre kvalitet i leveransen. Med presise krav får man presise anbud, og oppfølgingen blir også vesentlig enklere når kravene er målbare. Gode krav er også nødvendig for å sikre at alle kan benytte en løsning, noe som er like viktig på interne ikt-systemer som på eksterne nettløsninger.

Susanna Laurin og Torbjørn Helland Solhaug i Funka.

I Norge er det blant annet opp mot ti prosent med dysleksi, omtrent fire prosent med nedsatt fargesyn, drøyt tre prosent med så nedsatt syn at er betydelig hemmende, anslagsvis ti prosent med kroniske eller midlertidige plager i hender, armer og skuldre, samt åtte prosent med nedsatt hørsel. Det er hverken sannsynlig eller ønskelig at ingen disse gruppene er representert på din arbeidsplass. Og det er flere grupper å ta av.

Med andre ord: hvis universell utforming ikke er med som krav i dine anskaffelser, risikerer du å utestenge flinke medarbeidere, nåværende eller fremtidige. Og i Norge har vi ikke råd til å stenge folk ute fra arbeidsmarkedet – vi har jo allerede underskudd i arbeidskraft.

Susanna Laurin er daglig leder i Funka og teknisk ekspert i mandat 376 som har arbeidet frem den europeiske standarden EN 301 549.

Torbjørn Helland Solhaug er ekspert på universell utforming i Funka