HJELPER IKKE: Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett gjør ingen ting for å tette kompetansehullene, mener artikkelforfatteren. (Foto: Stortinget)

Regjeringen bidrar til å skape et fattigere og mer sårbart næringsliv

Publisert

Den økende avhengigheten av IT på den ene siden og den økende mangelen på tilgjengelig IT-kompetanse på den andre, er nøkkelaspekter som regjeringen fortsatt ikke ser ut til å ta på alvor. I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ikke avsatt én eneste krone ekstra til å øke antall IT-studieplasser, noe som vil direkte gjøre det vanskeligere for norske næringslivsledere å møte cyberkriminelle og nasjonalstater som ikke vil oss godt. Det reviderte nasjonalbudsjettet sender en uheldig melding om at man ikke tar den økende etterspørselen etter IT-kompetanse på alvor, og at man ikke forstår betydningen av å utdanne og utvikle et sterkt IT-fundament for norsk næringsliv.

Når det ikke er noe hjelp å få fra våre folkevalgte blir det desto viktigere styrke IT-kunnskapen som både den unge og den eldre generasjonen av IT-medarbeidere besitter. Mens den eldre generasjonen innehar verdifull erfaring og dybdekunnskap om bransjen, kan de yngre bringe med seg nye ideer, kreativitet, nyskapning og ikke minst forståelse for mye av den nye teknologien. Ved å forene disse ressursene kan man skape en sterk og balansert tilnærming til cybersikkerhet.

I det reviderte nasjonalbudsjettet er det ikke avsatt én eneste krone ekstra til å øke antall IT-studieplasser.

HASTER: Det haster med å bygge opp den kompetansen Norge vil trenge i årene som kommer, mener kommunikasjons- og markedssjef Karianne Myrvold hos Trend Micro Norge. (Foto Trend Micro)

Start umiddelbart med å investere i opplæring og utvikling av IT- og cybersikkerhetsferdigheter hos både unge og eldre ansatte. Også av dem som ikke jobber med IT-sikkerhet i dag. Gjennom ulike tiltak, som for eksempel ved å tilby interne opplæringsprogrammer, oppmuntre til sertifiseringer og delta i samarbeid med andre virksomheter og utdanningsinstitusjoner, kan det norske næringslivet forberede seg i større grad på de utfordringene som ligger foran oss. I tillegg er det også på sin plass å oppfordre til at flere næringslivsledere aktivt forsøker å påvirke politiske beslutningstakere. Flere av oss bør rett og slett delta i relevante fora, utvise våre meninger i sosiale medier og i direkte dialog med relevante politikere for å overbevise dem om at et norsk næringsliv uten økte ressurser og investeringer i IT-utdanning er et fattigere og mer sårbart næringsliv.

Cybersikkerhet og IT-kompetanse er avgjørende for å oppnå suksess i dagens digitale verden. Vi må balansere sikkerhet og innovasjon, styrke kompetansen til både unge og eldre ansatte, og påvirke politiske beslutningstakere for å øke investeringene i blant annet IT-utdanningen. Agerer vi nå er det fortsatt ikke for sent å sikre en trygg, bærekraftig og konkurransedyktig fremtid for norsk næringsliv.