EN HØSTSJEKK: Mikael Johansson er nordisk sjef i Acronis. Her har han ramset opp fem punkter du bør se gjennom for å skaffe innblikk i om din bedrift er godt beskyttet, eller om det er på tide med en høst-oppgradering av cyber-sikkerheten. (Foto: Unsplash)
EN HØSTSJEKK: Mikael Johansson er nordisk sjef i Acronis. Her har han ramset opp fem punkter du bør se gjennom for å skaffe innblikk i om din bedrift er godt beskyttet, eller om det er på tide med en høst-oppgradering av cyber-sikkerheten. (Foto: Unsplash)

5 tydelige tegn på at din bedrifts it-sikkerhet trenger en høstsjekk

Debatt: Utdaterte sikkerhetstiltak gjør organisasjoner sårbare for cyber-angrep. Med kunstig intelligens og maskinlæring har hackerne blitt utrustet med de nyeste våpnene i kampen om tilgang til bedriftens følsomme data. Er din bedrift forberedt på angrep?

Hvis du gjerne vil unngå å måtte sende en epost til dine kolleger og samarbeidspartnere, der du forteller at bedriften er rammet av et cyber-angrep og at det bare er et spørsmål om tid før hackerne får tilkjempet seg ytterligere tilgang til følsom informasjon, så bør du lese videre.

Selv om de cyber-kriminelle daglig finner nye strategier og hull i bedrifters dataforsvar, er det en rekke forholdsregler du og din bedrift kan ta for å ta opp kampen mot de uønskede gjestene på serveren.

Med en objektiv vurdering av din cybersikkerhetsplan, er det enklere å identifisere områder som må gjennomgås og oppgraderes for å imøtegå nye trusler, forbedre bedriftens respons og beskytte verdifulle data. Derfor bør du se gjennom de fem punktene nedenfor og skaffe deg innblikk i om din bedrift er godt beskyttet, eller om det er på tide med en oppgradering av cyber-sikkerheten.

1. Utdatert programvare og maskinvare

Utdatert utstyr og programvare utgjør betydelige sikkerhetsrisikoer, fordi sårbarhetene er velkjente for it-kriminelle. Med regelmessige oppdateringer og feilrettinger, blir systemene mer motstandsdyktige mot angrep.

 Det høres banalt ut, men du har ingen anelse om hvor mange utdaterte løsninger og produkter som finnes ute hos norske bedrifter, og som utgjør åpne dører for it-kriminelle.

 Oppgradering til den nyeste maskinvaren og programvaren er avgjørende for å utrydde kjente sårbarheter og styrke den defensive infrastrukturen. Utviklere og produsenter overvåker løpende produktene og tjenestene sine, og lager oppdateringer og rettelser som lukker sikkerhetshull og forbedrer motstandsdyktigheten. Ved retting av kjente sårbarheter reduseres angrepsflaten som er tilgjengelig for cyber-kriminelle, og det blir dermed vanskeligere å utnytte hullene i din it-infrastruktur.

Mennesker er ofte det svakeste leddet i en organisasjons cyber-sikkerhetsforsvar.

2. Mangel på opplæring og bevissthet

Mennesker er ofte det svakeste leddet i en organisasjons cyber-sikkerhetsforsvar. Den amerikanske telegiganten Verizon rapporterte i 2022 at mennesker er skyld i 82 prosent av alle datainnbrudd.

Hackere er dyktige til å utnytte menneskers tillit, nysgjerrighet, mangel på bevissthet og at de har det for travelt til å tenke over it-sikkerheten. De bruker forskjellige taktikker, som phishing-angrep, social engineering, psykologisk manipulasjon, ondsinnede lenker og vedlagte filer, til å lure medarbeidere og få uautorisert tilgang til it-systemer og følsomme data. Derfor bør bedrifter lære opp medarbeiderne i hvordan de gjenkjenner og rapporterer mistenkelige e-poster og praktiserer sikker internettbruk. Gi dem også gode råd til hvordan man unngår å klikke på tvilsomme og ofte ondsinnede lenker, og lær dem hvordan hyppig brukte social engineering-teknikker virker.

Når kollegene dine følger en sikker passordprotokoll, utgjør de en aktiv del av it-sikkerhetsforsvaret.

3. Manglende kjennskap til nye trusler

Hackere tilpasser løpende taktikkene sine for å omgå tradisjonelle sikkerhetsforholdsregler. De bruker avanserte teknikker som polymorf skadevare, zero-day exploits og filløse angrep, som spesielt eldre beskyttelsesløsninger har vanskelig for å oppdage og avverge.

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) ligger i forkant når det gjelder å oppdage og reagere på selv avanserte trusler. Teknologiene kan analysere enorme mengder data og identifisere mønstre, avvik og kompromitterende indikatorer, som tradisjonelle, regelbaserte systemer ville ha store vansker med å håndtere.

Ved å løpende lære av nye trusler og angrepsteknikker, kan både AI og ML over tid tilpasse seg og oppdage, identifisere og blokkere sofistikerte angrep i sanntid og dermed minimere den potensielle skaden.

4. Ingen reaksjonsplan

Hvis bedriften ikke har en klar reaksjonsplan for angrep, vil det ikke bare gå utover dine team-medlemmer – kunder og samarbeidspartnere risikerer også å bli rammet.

Automatiseringsverktøy kan redusere den tiden det tar å identifisere og begrense trusler, og de kan også hjelpe til med å samle inn og analysere data og gi verdifull innsikt i typen og omfanget av angrepet.

Utvikling av en hendelseslogg eller –protokoll sikrer ensartethet og effektivitet i trusselsreaksjonen. Disse planene kan også skreddersys for å være oppmerksomme på de typene angrep som er mest sannsynlige for forskjellige kunder, noe som gir tekniske støtte-team en kjøreplan for å håndtere situasjonen med størst mulig suksess.

5. Manglende overholdelse av lovkrav

Hvis bransjespesifikke regler og databeskyttelseslover ikke overholdes, gambler du ikke bare med det kollektive it-økosystemet – det kan også føre til alvorlige juridiske og økonomiske konsekvenser. Hva sier du til en bot på 4 prosent av overskuddet ditt for GDPR-brudd? Og når NIS2 trer i kraft, fordobles størrelsen på boten.

Hvis dine nåværende sikkerhetsforholdsregler ikke inkluderer det følgende, er det nå du skal foreta oppgraderinger:

• Robust datakryptering: Disse forholdsreglene beskytter følsom informasjon og minimerer risikoen for eksponering for uautoriserte personer.

• Tilgangskontroll: Når kun godkjent personale har tilgang til spesifikke programmer, reduseres sannsynligheten for brudd og datatap.

• En skikkelig logføringsløsning: Detaljerte systemregistreringer hjelper til med å overvåke brukeratferd, oppdage mistenkelige aktiviteter og sikrer overholdelse av lovkrav.

Oppgradering av cyber-beskyttelse på tvers av it-økosystemet

Beskyttelse av verdifulle og følsomme data og beskyttelse mot nye cyber-trusler krever proaktive foranstaltninger og en løpende oppgradert cyber-sikkerhetsplan.

Ved å adressere disse fem punktene og iverksette nødvendige forbedringer, kan bedriften øke motstandskraften, minske risiko og sikre en tryggere it-infrastruktur.

Bedrifter må løpende vurdere og oppgradere beskyttelsesøkosystem sitt, og samarbeide med andre bedrifter de kan stole på. Av samme årsak har Acronis skapt Cyber Protect-pakken, som leverer en alt-i-ett-løsning der kombinasjonen av cybersikkerhet, sikkerhetskopiering, katastrofegjenoppretting og andre verktøy skal sikre og beskytte din bedrifts data og systemer.

Mikael Johansson, Acronis