TIDSKRITISK: Finansbransjen er ekstremt tidskritisk, og gode nettforbindelser er avgjørende, mener artikkelforfatteren, Jeff Mezeger som jobber mot finansmarkeder i TNS. (Foto: TNS)
TIDSKRITISK: Finansbransjen er ekstremt tidskritisk, og gode nettforbindelser er avgjørende, mener artikkelforfatteren, Jeff Mezeger som jobber mot finansmarkeder i TNS. (Foto: TNS)

Derfor trenger finanstradere administrerte tjenester

De mest tidskritiske tjenestene stiller de strengeste kravene til forsinkelser i infrastrukturen.

Publisert

I 2018 lanserte den norske regjeringen verdens første nasjonale datasenterstrategi, inkludert skattelettelser og insentiver for å bygge bedre nettforbindelser. Den ble senere revidert i 2021. Strategien har tiltrukket seg investeringer fra fremtredende internasjonale teknologileverandører, og i kombinasjon med datasenterløsninger bringer den med seg uvurderlige muligheter til å øke tilgangen til det globale finansmarkedet.

Bak enhver finanstransaksjon skjuler det seg en labyrint av algoritmer og avansert nettverksinfrastruktur. Tradere må spørre seg selv om de har innsikten og ressursene som trengs for å utarbeide og sette ut i livet en effektiv strategi for elektronisk trading. Den må omfavne administrering av infrastruktur, nettforbindelser, tilgang til markedsdata og krav til beliggenhet. Alle disse er forutsetninger for å lykkes når man deltar i den konkurransepregede trading-verdenen.

For de fleste er svaret «nei». De mange tekniske, driftsmessige og logistiske kravene til vellykket trading, sammen med markedets virvar av alternativer for å dekke disse behovene, krever betydelige mengder ressurser og spesialkunnskap.

Leverandører av administrerte tjenester

Ifølge en ny, uavhengig rapport, «Colocation of Financial Markets Trading Infrastructure» (Samlokalisering av tradinginfrastruktur på finansmarkeder), kan leverandører av administrerte tjenester tilføre verdi for kunder i kapitalmarkeder. Dette gir dem fordeler i form av blant annet kostnadsbesparelser, handelseffektivitet og enklere tilgang til kundestøtte for data- og nettverksinfrastruktur, slik at handelsselskapene kan fokusere på kjernekompetansen sin og forretningene sine. Industrianalytikerfirmaet Celent, som har skrevet rapporten, intervjuet tradingselskaper og leverandører av både data og tradingteknologi. De kom frem til disse sentrale kriteriene for avgjørelsen om å engasjere en leverandør av administrerte tjenester:

  • Konsultering og ekspertråd om den ideelle konfigurasjonen av maskinvare, nettverkstilkoblinger, beliggenhet, datastrømmer og båndbredde.
  • Smidighet og fleksibilitet til å dra nytte av stadig skiftende investeringsmuligheter ved å rulle ut tradingstrategier raskt og enkelt i nye markeder.
  • Tilgang til avanserte nettverkstjenester som drar nytte av høyhastighetsløsninger, blant annet ultralav tidsforsinkelse og integrert lag 1-tilkobling i datasenteret, for forbindelser til handelsplattformer, nye kunder og andre tjenesteleverandører.
  • Driftseffektivitet og fremtidssikring, med tilgang til den nyeste teknologien og erfarne ansatte i alle globale jurisdiksjoner, som hjelper kundene med å navigere rundt kulturelle, språklige og regulatoriske hindringer.

Utfordringer for leverandørene

Leverandører av administrerte tjenester som tilbyr ekstern datasenterplass og konkurransedyktig tradinginfrastruktur, nettforbindelser og tjenester for ubehandlede markedsdata, har i oppgave å levere en enhetlig, global opplevelse som sikrer at trading med børser eller markeder i ethvert land skjer på samme måte, uavhengig av ditt selskaps geografiske plassering. For TNS innebærer dette konstante investeringer i ny teknologi og nye regioner, og ikke minst å respondere hurtig på kundeforespørsler om bestemte tjenester på bestemte steder – senest i Madrid, hvor vi nylig kunngjorde et nytt tilbud om administrerte vertstjenester og samlokalisering.

En sjelden gang ser selskaper seg nødt til å flytte fra sin eksisterende datasenterplassering. Dette så vi nylig da Euronext flyttet sitt primære datasenter og relaterte samlokaliseringstjenester fra Storbritannia til Aruba-datasenteret (IT3) i Bergamo i Italia i 2022. Denne formen for fysisk forflytning er en stor oppgave, og selskaper trenger differensiert kundestøtte og løsninger som sikrer at de kan flytte seg knirkefritt og handle kontinuerlig, uavhengig av størrelse, krav eller ønsket børsbeliggenhet.

Støtte for krav til tidsforsinkelse

De beste tradingstrategiene krever svært motstandsdyktig og skalerbar infrastruktur. Mange faktorer spiller inn på tidsforsinkelse, spesielt maskinvarens fysiske beliggenhet og motstandsdyktigheten til infrastrukturens arkitektur, herunder nettverkstilkoblingenes skala og kapasitet.

Nøkkelen er å rekvirere kraftige servere som driftes i fysisk nærhet av børsmatch-motorene. Dette muliggjør tilkoblinger med den laveste tilgjengelige tidsforsinkelsen og gir umiddelbar tilgang til børslikviditet og markedsdatakilder globalt. Prosessering i nærheten av kilden til inndataene gir den laveste mulige tidsforsinkelsen mellom inndata og respons – og hastighet er viktig. Millisekunder kan bety fortjeneste eller tap på tusener, om ikke millioner av kroner – eller en hvilken som helst annen valuta.

Hastigheten er avgjørende for maksimal utnyttelse av de beste markedsprisene når man gjennomfører handler, og det gir et konkurransefortrinn å ha de beste kommunikasjonsforbindelsene med maskiner på de beste beliggenhetene. TNS’ lag 1-teknologi med ultralav tidsforsinkelse gir direkte børstilgang inni datasenteret. Den var den første arkitekturen i sitt slag som ble tilbudt og rullet ut globalt, og den er fortsatt den mest avanserte løsningen på markedet. Den eliminerer behovet for flere svitsjer ved å bruke en enkel etthopps arkitektur som gir direkte børstilkoblinger på så lite som 5–85 nanosekunder. Det er imponerende når du tenker over at menneskets øye bruker 400 nanosekunder på å blunke.

Fremtidssikre tradinginfrastrukturen

Det sier seg selv at selskaper må fremtidssikre tradinginfrastrukturen sin. Nøkkelen er å samarbeide med en leverandør som konstant følger med på mulighetene i markedet og kan tilby skalerbare løsninger for å oppfylle etterspørselen etter stadig mer båndbredde. Like viktig er det med en administrert løsning som gir både tilgang til og distribusjon av enorme mengder ubehandlede markedsdata.

Etter hvert som tradere deltar i markedet, oppnår suksess og diversifiserer porteføljene sine, kan behovene deres for markedsdata legge enormt press på infrastrukturen og overskride nettverkskapasiteten – i noen tilfeller med en båndbredde på flere titalls gigabit. Dette er grunnen til at TNS ser flere og flere selskaper som er på jakt etter en leverandør som enkelt kan oppfylle disse kravene og håndtere plutselige datatopper i perioder med høy aktivitet, slik som dem man har sett mye i det siste med markedsvolatiliteten som har oppstått i forbindelse med politiske og økonomiske hendelser.