KREVENDE: Den største utfordringen ved digital transformasjon er konkurrerende prioriteringer og vanskeligheter med å integrere ny teknologi med eksisterende teknologi, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Unsplash)
KREVENDE: Den største utfordringen ved digital transformasjon er konkurrerende prioriteringer og vanskeligheter med å integrere ny teknologi med eksisterende teknologi, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Unsplash)

Digital transformasjon er en utfordrende nødvendighet

Digital transformasjon ligger i kjernen av dette århundret, likevel mislykkes de fleste virksomheter i sine forsøk på digital transformasjon. En vellykket digital transformasjon er betinget av riktig lederskap gjennom hele transformasjonsprosessen.

Publisert

Tech Mahindra fikk nylig forelagt seg en studierapport fra Harvard Business Review Analytic Services hvor mulighetene, utfordringene og de nyeste innovasjonene innen digital transformasjon av virksomheter ble utredet. Selv om bedriftene selv oppgir at digital transformasjon er påkrevet, fant undersøkelsen at bare 54 prosent av bedriftslederne hadde gjort faktiske fremskritt med å forbedre produktiviteten og effektiviteten i virksomheten. Dette til tross for at 63 prosent av de spurte sa at det var deres høyeste prioritet.

En digital transformasjon gir dermed ingen garanti for suksess. Bare 5 prosent av de som gjennomfører en digital transformasjon oppnår alle målene sine, og mens 70 prosent av bedriftene lykkes delvis, når de ikke alle målene sine og oppnår dem bare i begrenset grad. Det ligger altså store hindringer i veien for å oppnå en vellykket digital transformasjon.

Suri Chawla er global leder for cloud.nxt hos Tech Mahindra. (Foto: Tech Mahindra)
Suri Chawla er global leder for cloud.nxt hos Tech Mahindra. (Foto: Tech Mahindra)

Ledelse i sentrum

Den digitale transformasjonen vil følgelig bare føre til ønsket resultat hvis de riktige personene gjennomfører prosessen fra ende til annen. Det er derfor viktig at ledelsen har en sterk forståelse av både forretningsmål og teknologimål og hvordan de henger sammen.

Den største utfordringen ved digital transformasjon er konkurrerende prioriteringer og vanskeligheter med å integrere ny teknologi med eksisterende teknologi. En annen stor utfordring kan ofte være indre motstand og mangel på riktige ferdigheter. Mens økt effektivitet og produktivitet er det vanligste målet for en digital transformasjon, er det kundene og de ansatte i virksomheten som i størst grad berøres av transformasjonen. Mennesker står derfor i kjernen av de fleste utfordringene som virksomheter vil møte på sin digitale transformasjonsreise. Det er nesten paradoksalt at mennesker blir en større faktor under og etter en digital transformasjon enn tidligere.

Korona-effekt

Effekten av dette var spesielt tydelig da pandemien kom. Under COVID-19-pandemien oppnådde mange virksomheter flere års vekst på bare ett år, innen områder som å støtte ny digital atferd, bedre muligheter for fjernarbeid og forbedring av driften. 79 prosent av de spurte sa at pandemien fremskyndet virksomhetens digitale innsats, mens 42 prosent sa at innsatsen ble kraftig fremskyndet. I tråd med hvordan behovene til mennesker endrer seg, vil altså den digitale transformasjonen utvikle seg.

Prioriterer ikke sikkerhet

Cybersikkerhet er viktigere enn noen gang; likevel sa bare 22 prosent av de spurte i undersøkelsen at styrket cybersikkerhet er hovedmålet for deres digitale transformasjon, og bare 54 prosent av respondentene tar steg for å forbedre cybersikkerheten gjennom sin digitale transformasjon. I dagens trussellandskap kan ikke cybersikkerhet være andre prioritet.

En annen bransjeundersøkelse av trusler og trender konkluderte med at 90 prosent av datainnbrudd skjer på grunn av enkle phishing-angrep og kunne vært forhindret ved hjelp av grunnleggende kunnskap om cybersikkerhet. Tilsvarende undersøkelser utført av Datatilsynet bekrefter samme situasjon i Norge. Forbedring av cybersikkerhet gjennom digital transformasjon bør derfor omfatte styrking av ferdighetsnivået til ansatte.

Den menneskelige faktoren

Selv om vi beveger oss stadig lenger inn i den digitale tidsalderen, vil mennesker forbli i kjernen av virksomhetene våre. På tvers av alle virksomheter, vil utfordringene og mulighetene vi ser i en digital transformasjon være sentrert rundt den menneskelige opplevelsen. Og uten de rette målene og lederne fra starten av, vil transformasjonen derfor mislykkes.