SPARER PÅ PC-SKJERMER: Disse har undertegnet en avtale om statlige innkjøp av pc-skjermer som årlig kan spare staten for 13 millioner kroner. Bak fra venstre: Kjetil Østgård, Difi; Ole Anders W. Jenssen, Itello; Ketil Knutsen, Dustin Norway; og Ken Patrick, Difi. Foran fra venstre: Kamilla Krane, Komplett Services; Steffen Sutorius, Difi; og Silje Horntvedt, Komplett Services. (Foto: Difi)

Difi sparer nær 300 millioner i året

Statens innkjøpssenter, som er en del av Difi, har nå tegnet sin syvende avtale. Over tid kan disse avtalene spare staten for milliardbeløp.

Publisert Sist oppdatert

Statens innkjøpssenter i Norge ble etablert i 2016, som ett av de siste europeiske landene med et felles statlig innkjøpssenter. Innkjøpssenteret er en del av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), og nå har Statens innkjøpssenter inngått sin syvende avtale om felles statlige innkjøp.

Besparelsene som felles innkjøp for staten utgjør, begynner å bli svimlende summer. I en pressemelding fra Difi opplyser de at med den syvende avtalen nærmer de potensielle samlete årlige besparelsene seg 300 millioner kroner, og om alle avtalene løper ut hele den mulige avtaleperioden, vil de samlete innsparingene akkumulere seg til omlag 1,2 milliarder kroner.

Større potensiale

Tallene som Difi presenterer utgjør kun besparelsene i salgsprisene på varene i avtalene. Det er imidlertid flere besparelser knyttet til dette som ikke kommer like tydelig fram i regnestykket.

Innkjøpene blir gjennomført av én enhet i staten, i stedet for at alle 190 virksomhetene i staten skulle gjøre hvert sitt innkjøpsprosjekt. Det betyr naturligvis at det også spares kostnader i form av menneskelige ressursers tidsforbruk, noe som er adskillig vanskeligere å kvantifisere presist. At det ligger en stor gevinst der også, er hevet over tvil.

I tillegg ligger det et stort potensial i å få flere av statens innkjøp inn i felles avtaler.

– Det strategiske valget om å se på Staten som ett konsern innen utvalgte innkjøpsområder har båret frukter. De årlige potensielle gevinstene er nå oppe i om lag 300 millioner i året, på kun syv avtaleområder. Jeg mener det kan være mulig å mangedoble dagens gevinster på sikt, gitt at det legges til rette for det, sier Difi-direktør Steffen Sutorius i pressemeldingen.

Syv avtaler

Statens innkjøpssenter har 10 ansatte, og koster 12,5 millioner kroner i året å drifte. Ifølge pressemeldingen ble denne enheten lønnsom allerede da den første avtalen som gjorde at staten begynte å gjøre felles innkjøp av toalettpapir, kantineartikler og annet forbruksmateriell ble inngått.

Med den nyeste avtalen, som ble signert den 3. desember i år, er det altså inngått syv felles innkjøpsavtaler i staten. Disse er:

  • Forbruksmateriell (Ca. 90 millioner)
  • Reisebyråtjenester (Ca. 17 millioner)
  • Internrevisjonsbistand (Ca. 3 millioner)
  • Mobiltelefoni (Ca. 85 millioner)
  • Mobiltelefoner og nettbrett (ca. 30 millioner)
  • PCer (ca. 50 millioner)
  • PC-skjermer (ca. 13 millioner)

Potensiell innsparelse i avtalen i parantes.

Avtalen som ble signert nå sist, handler om kjøp av pc-skjermer. Når denne tas i bruk, vil 151 virksomheter med cirka 95 000 ansatte kunne spare rundt 13 millioner årlig på at Statens innkjøpssenter har forhandlet frem gode priser. Det er i så fall en besparelse på 36 prosent sammenlignet med i dag. Leverandørene som har signert avtalen er Dustin, Komplett Services og Itello.

– Det er ikke denne avtalen som gir størst besparelser i kroner og øre. 36 prosents mulig besparelse er likevel et godt eksempel på at du får bedre priser når du handler mye enn når du handler lite. Og når du handler på vegne av store deler av staten, handler du ganske mye, sier lederen for Statens innkjøpssenter Kjetil Østgård i pressemeldingen.