PERSONVERN: Digdir har vurdert bruken av Facebook som kommunikasjonskanal med tanke på personvern. (Foto: Unsplash)

Digitaliseringsdirektoratet syns de kan og bør ha Facebook

Digitaliseringsdirektoratet skriver i rapport at de har vurdert egen posisjon på plattformen.

Publisert Sist oppdatert

Digdir har fra tidligere en veiledning om sosiale medier, der de oppgir at offentlige virksomheter må vurdere sin egen bruk av Facebook som kommunikasjonskanal slik Datatilsynet anbefaler. Der står det også at Digdir er underveis i å vurdere hva de selv skal gjøre på Facebook.

Entydig ja

Nå har de tilsynelatende bestemt seg. Ledelsen i Digdir kommer frem til at de «både kan og bør ha en side på Facebook».

Digdir orienterer Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i en epost datert 15.mars. I en rapport har Digdir gjort en juridisk vurdering av om Digdir kan ha en side på Facebook, samt en etisk vurdering av om Digdir bør ha en side på Facebook. På tidspunktet for brevet sier Digdir at dette trolig vil ha interesse for offentligheten, og derfor orienterer de KDD.

Rapporten er avgrenset, slik at Digdir tar stilling til behandlingsansvaret som tilfaller Digdir, og ikke innhold Digdir selv publiserer på Facebook. De opplyser også om at de har skrudd av meldingsfunksjonen på Facebook, slik at ingen kan sende private meldinger til Digdir. Da vil også risikoen for å motta sensitive informasjon over melding reduseres betraktelig.

Liten risiko

Videre mener arbeidsgruppen det er liten risiko knyttet til behandlingens art, omfang, formål og sammenheng. Det er også vurdert at Digdir oppfyller artikkel 26 i personvernforordningen. Det vil si at der det er flere behandlingsansvarlige, så skal ansvaret for å overholde forpliktelser til personvern fastsettes og plikter overholdes. De vurderer også at den registrerte på Facebook har reell medbestemmelse, åpenhet og forutsigbarhet, og dermed er rettgheter og friheter ivaretatt.

Det er en arbeidsgruppe hos Digdir som har gjort vurderingen. Den besto av ressurser fra kommunikasjonsavdelingen samt en ekstern ressurs med kompetanse på sosiale medier og kommunikasjon. Det var også en intern jurist, med kompetanse på personvern, sammen med en personvernjurist fra Kluge advokatfirma.

Computerworld har kontaktet Digdir for kommentar, og de vil ikke kommentere rapporten ytterligere før den blir publisert. De sier videre at publiseringen skjer i nær fremtid.