DIGITAL: Digitaliseringsminister Karianne Tung møtte Eirik Andreassen i Nemonoor og Stig Marthinsen i Oceanopolis for å markere Norges bidrag inn i EU-programmet DIGITAL. (Foto: KDD)
DIGITAL: Digitaliseringsminister Karianne Tung møtte Eirik Andreassen i Nemonoor og Stig Marthinsen i Oceanopolis for å markere Norges bidrag inn i EU-programmet DIGITAL. (Foto: KDD)

Feiret grønt spleiselag

Regjeringen vil satse på digital og grønn omstilling ved å sette av å sette av 20 millioner kroner til medfinansiering og oppfølging av Norges to godkjente digitale innovasjonsnav. Spleiselaget har lenge vært etterlyst av næringsliv og forskningsmiljøer, så dette måtte markeres.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har satt av 20 millioner kroner til Nemonoor og Oceanopolis - Norges to EU-godkjente innovasjonsnav.  

Nemonoor ledes av Digital Norway og skal fokusere på mulighetene som åpner seg gjennom bruk av kunstig intelligens. 

Oceanapolis ledes av forskningsinstituttet Norce, og retter seg inn mot økt digitalisering av virksomheter knyttet til hav og kyst. 

– For hver krone vi legger i prosjektet, stiller EU-programmet DIGITAL opp med det tilsvarende. Det vil si at når regjeringen nå stiller opp med 20 millioner kroner til de to norske innovasjonsnavene, matcher EU dette beløpet, sa digitaliseringsminister Karianne Tung, som hadde dukket opp hos Digital Norway - en av partnerne til Nemonoor - for å markere begivenheten. 

Pengene skal gi både privat næringsliv og offentlig sektor muligheten til å ta i bruk kunstig intelligens og bli mer digitale og konkurransedyktige. 

Økt digital kompetanse

Spleiselaget mellom EU og norske myndigheter har vært etterlyst av næringsliv og forskningsmiljøer i lang tid. Nå har den nye digitaliseringsministeren fått det på plass.

– Gjennom innovasjonsnavet Nemonoor skal bedrifter få hjelp til å bygge AI-kompetanse, finne ut om de har tilgang til tilstrekkelig og riktig data, har god sikkerhet, riktig strategi og om det etiske og det regulatoriske er på plass for å kunne lykkes med bruken av AI, sa Tung, og fortsatte:

Jeg er stolt over at to norske nettverk hevder seg på linje med de mest innovative i hele Europa.

Karianne Tung, digitaliseringsminister

– Jeg er stolt over at to norske nettverk hevder seg på linje med de mest innovative i hele Europa. Dette er viktig for den digitale og grønne omstillinga vi skal gjennom i årene som kommer. Det vil bidra til å øke den digitale kompetansen i hele norsk næringsliv.

Totalt bidrar Norge med to milliarder kroner i kontingent i perioden 2021-2027 til DIGITAL, som er EUs investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge som programland på lik linje med EUs medlemsland.