Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

Vil ha Norge med i EU-programmet Digital

Deltakelse i Digital er avgjørende for å styrke lokalt og regionalt næringsliv, mener digitaliseringsministeren.

Publisert Sist oppdatert

En samtykkeproposisjon om deltakelse i Digital – programmet for et digitalt Europa 2021-2027 - legges denne våren frem for Stortinget. Proposisjonen ble behandlet i fredagens statsråd.

Digital er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet.

Programmet har som mål å etablere EU som en pådriver i den digitale transformasjonen og å fremme framtidsrettede digitale teknologier som forventes å ha betydning for vekst og sysselsetting i Europa de neste årene.

Tilgang til ressurser

Digital omfatter fem satsingsområder: tungregning, kunstig intelligens, cybersikkerhet, avanserte digitale ferdigheter og å akselerere beste bruk av digitale teknologier i offentlig og privat sektor.

– Flere av disse satsingene har allerede hatt, og antas å fortsatt ha, stor betydning for å utløse det potensialet som ligger i videre utvikling av dataøkonomien i Norge. Deltakelse i EUs digitale storsatsing vil gi norske forskningsmiljøer, og ikke minst norske bedrifter, tilgang til kompetanse og ressurser innen kunstig intelligens, superdatamaskiner, ikt-sikkerhet og avansert digital kompetanse, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en nyhetsmelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ifølge nyhetsmeldingen kan Digital være et verktøy for Norge, som skal bidra til at innbyggere, næringsliv og offentlig sektor bedre kan hente ut gevinster og håndtere utfordringer som følger av digitalisering.

-Norge vil være en aktiv partner i programmet og fortsette å utvikle det digitale indre markedet i Europa. I Norges stadig mer kunnskapsbaserte og datadrevne økonomi vil deltakelse i Digital være avgjørende for å styrke lokalt og regionalt næringsliv, samt å bidra til å styrke konkurransekraften i alle næringer. Det er ikke realistisk for Norge å bygge tilsvarende kapasitet og kompetanse på egenhånd, sier Helleland.