VEKST: Det er på tide å se cybersikkehet som grunnlag for vekst og innovasjon i stedet for friksjon og motstand, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock
VEKST: Det er på tide å se cybersikkehet som grunnlag for vekst og innovasjon i stedet for friksjon og motstand, skriver kronikkforfatter. Illustrasjon: iStock

Industri 4.0 vs. sikkerhet & sårbarhet

HVA ANDRE MENER: Etter at tysk industri tok i bruk ordet "industri 4.0" i 2011, har det blitt et viktig og positivt ladet begrep for en hel industriverden. Men også denne medaljen har en bakside, og der lurer sårbarhetene, skriver kronikkforfatter.

Publisert Sist oppdatert

Jeg holdt nylig et foredrag på Sivakonferansen 2017 i Trondheim med 300 deltagere som flokket seg rundt temaet ”Den grenseløse industrien”. Parallelt, og på samme hotell, avholdt DND sin årlige konferanse ”Sikkerhet & Sårbarhet” som samlet interessenter for it og sikkerhet. Dermed var to scener satt for et par viktige tema som hver for seg er drevet frem av digitaliseringens tidsånd. Mitt foredrag hadde tittelen ”Cybersikkerhet – en festbrems?”, så det var mitt lodd å legge fartshumper for en optimistisk og stadig mer digitalisert industri. Men er det egentlig slik, og kan cybersikkerhet skape grunnlag for innovasjon og vekst?

Mange land har utviklet en egen industristrategi for å møte den teknologiske utviklingen. Så også Norge hvor regjeringen den 31. mars la frem den første industrimeldingen siden 1981 med tittelen "Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende". Den ser på hvilke muligheter og utfordringer landet står overfor som følge av klimautfordringen, ny teknologi, roboter og digitalisering.

Ved fremleggingen sa næringsminister Mæland følgende: ”Norske bedrifter har gode forutsetninger for å møte disse endringene. Gjennom denne meldingen legger vi til rette for at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon”.

Videre sa hun at menneske og maskin må jobbe sammen på helt nye måter, det vil bli mindre rutinearbeid, og den moderne industriarbeideren vil få ansvar for produksjon, maskiner, roboter og styringssystemer. Ikke småting, spør du meg.

Mye har skjedd siden 1981. Så mye at det nå snakkes om den fjerde industrielle revolusjonen. Kort fortalt startet den første på slutten av 1700-tallet med dampmaskinen som teknologisk nyvinning. Med det kom mekanisering av fysisk arbeid. Det andre skiftet kom hundre år senere drevet frem av elektrisitet og masseproduksjon. Den tredje bølgen slo inn i perioden 1950-70 med elektroniske datamaskiner og automasjon. Da gikk man fra det analoge og mekaniske til det digitale.

Nå står vi overfor et nytt skifte som er iscenesatt av internett og den gjennomgripende betydningen det har overalt i samfunnet. Til forskjell fra tidligere kommer denne overgangen raskere og med mye større kraft. Nå har vi ikke lenger tiår på å forberede og tilpasse oss. Bilindustrien er et godt eksempel, der vi på få år har sett overgang til selvkjørende og smarte biler der nye aktører som Tesla, Uber, Google og Apple presser bilindustri til å innovere raskere og tidligere enn planlagt. "Vil du være med, så heng på!", sang Per Asplin i sin tid.

Nå står vi overfor et nytt skifte som er iscenesatt av internett og den gjennomgripende betydningen det har overalt i samfunnet.

Det er fristende å si mer om denne fascinerende industriutviklingen, men la meg heller snu medaljen. På baksiden finner man et vell av sikkerhetsutfordringer som følge av at industrien digitaliseres, systemer integreres, roboter innføres og komponenter kobles sammen via internett. Der man før måtte ha fysisk tilgang til fabrikker og verdikjeder, kan man nå koble seg på digitalt fra hele verden for å forstyrre, ødelegge, stjele og spionere. Det er store krefter i sving som krever et kraftfullt svar fra industrien. Tilsvarende ser vi på andre områder som digitaliseres i stor skala, for eksempel finans og helse.

Men er det helt mørkt? Nei. Det er på tide å se på cybersikkerhet som grunnlag for vekst og innovasjon i stedet for friksjon og motstand. Det handler om å etablere digital tillit til sine omgivelser. Det er i ferd med å skje. KPMG har utgitt rapporten ”Creepy or cool”, og Cisco har publisert en stor internasjonal undersøkelse kalt ”Cybersecurity as a Growth Advantage”. Den viser følgende:

  • 69 prosent mener at digitalisering er svært viktig for virksomhetens vekst.
  • 64 prosent sier samtidig at cybersikkerhet er svært viktig for å oppnå det.
  • 71 prosent er enig i at cybertrusler hindrer innovasjon i egen virksomhet.
  • 39 prosent har stoppet strategiske tiltak på grunn av sikkerhetsbekymringer.

Avslutningsvis sier undersøkelsen at 32 prosent investerer i sikkerhet for å skape vekst. Det er en gledelig utvikling da de fleste til nå har gjort det av defensive årsaker. Sikkerhetsbrudd utgjør en stor risiko for hele virksomheten med tap av omdømme, verdier, omsetning og kunder som resultat. Det kan være katastrofalt. Det å bygge sikkerhet inn i hele virksomheten er derfor en god investering.

Cybersikkerhet er ikke et teknisk fenomen, det er en balanse mellom organisasjon, mennesker, prosesser og teknologi med ansvaret plassert i styrerommet. Det er spesielt viktig i industrien der det er lett å se på sikkerhet kun som fabrikker, maskiner og utstyr. I virkeligheten er det en forutsetning for å ta steget inn i den nye industrialderen.

La meg til slutt minne om det faglige og nasjonale nettverket som DND utgjør nå som industrien skal digitaliseres på bauger og kanter. Det er klart for industri 4.0.

Terje Wold er styreleder i Den Norske Dataforening (DND).