HØY AKTIVITET: IKT Agder, det interkommunale it-samarbeidet som fram til nå har vært i Aust-Agder, vokser og trenger mange flere ansatte i Arendal. (Foto: Istockphoto)
HØY AKTIVITET: IKT Agder, det interkommunale it-samarbeidet som fram til nå har vært i Aust-Agder, vokser og trenger mange flere ansatte i Arendal. (Foto: Istockphoto)

Sterk vekst i IKT Agder

Det interkommunale it-selskapet IKT Agder vokser kraftig. Både antall tjenester, ansatte og deltakende virksomheter både fra Aust- og Vest-Agder øker.

Publisert Sist oppdatert

Til årsskiftet skal den nye Agder fylkeskommune være på plass, og det jobber det interkommunale it-selskapet IKT Agder hardt med å forberede. Samtidig er det flere kommuner og kommunale virksomheter som ønsker å delta i it-samarbeidet.

IKT Agder vokser så kraftig at selskapet må operere med «overgangsvinduer» og vurderer å etablere en egen funksjon for å håndtere veksten, opplyser selskapet i en pressemelding Computerworld har mottatt i e-post.

Fylke og kommune

IKT Agder er Norges første interkommunale it-driftsselskap som leverer tjenester på to forvaltningsnivåer, både for kommuner og fylke. Selskapet ble etablert av Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Grimstad, Arendal og Froland i 2003.

I 2017 ble de slått sammen med IKT-samarbeidet i de østlige agderkommunene (DDØ), og i dag er også kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli inne på eiersiden.

Nå melder selskapet at de er i full gang med å innlemme Vest-Agder fylkeskommune til den kommende sammenslåingen av Agder-fylkene til storfylket Agder, som skal være klar 1 januar 2020.

Samtidig har Vennesla kommune, som første kommune i dagens Vest-Agder, meldt seg inn i it-samarbeidet. Andre kommunale virksomheter som Agder Renovasjon, Agder kollektivtransport AS og Vest-Agder-museet er også på vei inn på medlemslisten til IKT Agder.

Vanskelig alene

Digitaliseringen som foregår i alle deler av samfunnet treffer naturligvis offentlig sektor også. Det er hovedårsaken til veksten til IKT Agder, mener selskapet styreleder. I pressemeldingen påpeker de balansen mellom krav og ressurser i kommunene som en viktig driver for veksten de nå ser. De skriver at:

«Bakgrunnen for veksten er at flere og flere kommuner innser at det vil være svært vanskelig å møte kravene om effektivisering og utvikling av digitale løsninger alene, eller kun sammen med et fåtall andre kommuner. Når IKT Agder i tillegg er blitt kjent for å levere kvalitet i alle ledd blir vi en attraktiv samarbeidspartner».

– Alle er velkommen og vi trenger også å vokse skal vi klare å møte fremtidens krav til digitalisering, sier styreleder i IKT Agder, Tor Sommerset, i pressemeldingen.

Nasjonale ambisjoner

IKT Agder leverer et stort antall it-tjenester til sine medlemmer. Dette omfatter på tjenester som er utviklet og driftet selv, og innkjøpte tjenester fra skyleverandørene. Selskapet påberoper seg en viktig rolle innen å slå sammen og integrere flere tjenester til avanserte tjenester for sine brukere.

Dette omtaler IKT Agder som «gullet», og på dette området har selskapet nasjonale ambisjoner. Om dette skriver de at:

«På dette området ønsker IKT Agder å være på den samme arenaen som store kommuner som Bergen og Oslo. Dette innebærer å levere løsninger som blir tatt i bruk nasjonalt. Det kan være snakk om tekniske løsninger, metodikk eller andre «oppfinnelser» fra IKT Agders side. IKT Agder er derfor en aktiv medspiller blant annet i IKT-klyngen Digin og deltar i UiA sitt partnerprogram».

Søker flere hoder

I takt med at flere og flere kommuner og offentlige virksomheter trer inn i it-samarbeidet som IKT Agder utgjør, så får selskapet også en større stab. På selskapets hjemmesider opplyser de at i dag er det nærmere 80 ansatte i selskapet.

Samtidig innser de at de også trenger en annen type kompetanse for å imøtekomme kravene både i dag og framover. Derfor oppfordrer de alt fra nyutdannete med Master-kompetanse til lærlinger med teknisk kompetanse til å søke på jobb i IKT Agder.

På selskapets hjemmesider ser vi at i skrivende stund utlyser selskapet følgende stillinger: Informasjonsarkitekt, Sikkerhetsrådgiver, Prosjektledere, Rådgiver applikasjon og infrastruktur, Serviceteknikere, Servicesentermedarbeider, Rådgiver trådløse nettverk.

De aller fleste av de ledige stillingene er lokalisert til Arendal.