KRAFTVERK: Digitaliseringen åpner for ny sikkerhetsrisiko, og kraftbransjen må ha kompetanse om dette.
Foto: Statkraft.
KRAFTVERK: Digitaliseringen åpner for ny sikkerhetsrisiko, og kraftbransjen må ha kompetanse om dette. Foto: Statkraft.

NVE med initiativ til cyberfysisk lab på NTNU for utvikling av ny sikkerhetskompetanse i kraftbransjen

Nybrottsarbeid på cybersikkerhet for industrikontrollsystemer og maskinvare.

Publisert Sist oppdatert

Med det grønne skriftet følger det nye produksjonsformer for elektrisk kraft som ikke kan reguleres som tidligere. Nå er digitaliseringen i gang, og det er innført markedsmekanismer for balansestyring i kraftsystemet. Og for at vi framover fortsatt har høy leveringssikkerhet på elektrisitet i Norge, hevder NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat.

Digitaliseringen eksponerer kraftbransjen for cyberangrep. Så langt har det ikke vært satset på forskning og utdanning av eksperter i sikkerhet i industrikontrollsystemer og maskinvare. Dette blir endret nå.

Samarbeid i bransjen

Elvia og Statnett bidrar med hver sin Nærings-Ph.d.-kandidat i dette nybrottsarbeidet. Disse skal gjennom en forskerutdanning opparbeide kompetanse som på sikt vil komme bransjen til nytte gjennom kurs, forskning og utdanning. Ph.d.-kandidatene vil være tilknyttet NTNU.

Videre planlegger NVE, Statnett, Elvia, KraftCERT, EnergiNorge, NTNU og NSM et langsiktig samarbeid rundt forskning på cybersikkerhet, sikkerhet i industrielle kontrollsystemer og maskinvare og er enige om å etablere et konsortium.

– Nå håper vi at flere blir med, slik at bransjen, akademia og andre relevante myndigheter i felleskap kan bidra til at vi får tilstrekkelig kompetanse på alle nivå i en digitalisert kraftforsyning, sier seksjonssjef Eldri Holo i NVE.

Cybersikkerhet i forskningslab

NTNU utvikler med støtte fra NVE en tverrfaglig cyberfysisk lab for forskning og utdanning i kraftbransjen. En slik lab kopler digital teknologi med elkraftteknologi slik at det er mulig å forske på sammenhengen mellom digitale kommandoer og fysiske konsekvenser i elkraftsystemet i et sikkerhetsperspektiv.

Denne laben skal berike eksisterende forsknings- og utdanningsmiljøer og vil også kunne benyttes i forbindelse med etterutdanningskurs for de ansatte i sektoren.

– Fordelen med en lab, er at denne vil kunne gi en helt annen praktisk forståelse enn hva ren teoretisk opplæring kan gi, sier Holo.

Ifølge NVE vil laben gi tverrfaglig kompetanse i grensesnittet mellom elkraftteknologi, kontrollsystemer og cybersikkerhet. Slik det er i dag, vet vi ikke nok om hvilke sårbarheter og trusler som finnes i grensesnittet mellom det fysiske og digitale, og hvilke konsekvenser utnyttelse av disse sårbarhetene kan ha for forsyningssikkerheten.

En slik forståelse er et premiss for å utvikle et velfungerende risikostyringsregime, og en fungerende beredskap for alvorlige digitale hendelser i en fysisk infrastruktur, heter det fra NVE.

To rapporter fra to ulike FOU-prosjekter gir mer informasjon. Les mer om utvikling av ny kompetanse i industrikontrollsystemer og maskinvare i NVE-rapporten her.

Her finner du rapporten som dokumenterer resultatet av arbeidet med den cyberfysiske laben på NTNU så langt.