ØNSKER ØKT INNOVASJON: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup satser på samarbeid med oppstartsbedrifter, og håper det vil bidra til økt innovasjon i offentlig sektor. (Foto: Stine Marie Hagen)
ØNSKER ØKT INNOVASJON: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup satser på samarbeid med oppstartsbedrifter, og håper det vil bidra til økt innovasjon i offentlig sektor. (Foto: Stine Marie Hagen)

Astrup: Mer penger er ikke svaret på alt

kultur, ledelse og kompetanse stod i sentrum da kommunal- og moderniseringsministeren la frem den første stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor.

Publisert Sist oppdatert

Det var ikke pengene som stod i fokus da kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup presenterte hovedtrekkene i stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. 

Kultur, ledelse og kompetanse

Tirsdag morgen møtte Astrup opp hos Startuplab i Forskningsparken for å legge frem hovudtrekkene i stortingsmeldingen om innovasjon i offentleg sektor. Hvor mye penger han har tenkt til å bruke på formålet sa han ikke mye om.

– Det er sikkert noen som vil spørre om hvor mye penger vi kommer til å gi til dette formålet, men hele poenget med denne meldingen er å si at mer penger ikke er svaret på alt. Det handler om å løse oppgavene på nye måter, sa ministeren. 

Astrup fortalte at meldingen som legges frem i dag vil bestå av tre hovedprinsipper for å fremme innovasjon i offentlig sektor, og ti hovedgrep for å få opp innovasjonsgraden i det offentlige.

– Jeg har stor tro på at innovasjon i offentlig sektor kommer til å være det viktigste bidraget til å levere gode velferdstjenester også i fremtiden. For meg handler det om tre ting; kultur, ledelse og kompetanse, sa han.

Ifølge kommunal- og moderniseringsministeren er det også viktig å utnytte mulighetene man får av digitalisering og ny teknologi:

– Kunstig intelligens, 5G og tingenes internett utgjør den perfekte stormen og vi må lære oss å ta i bruk de mulighetene som ny teknologi gir oss.

Regjeringen vil også gi midler til Datatilsynet og en regulatorisk sandkasse på personvernområdet for å teste ut nye løsninger i samarbeid med ulike aktører.

– Husk, fremtiden tilhører de som tør å ligge foran, så da må vi sørge for at det er offentlig sektor, avsluttet Astrup.