NYHETER:

STØTTE: Av de nærmere 23 millionene som i år deles ut, går 17 millioner til små, lokale medium, som lokalaviser og nærradio. (Foto: Unsplash)

Medietilsynet med millionstøtte til AI i lokalaviser og nærradio

Medietilsynet gir totalt 22,8 millioner kroner i innovasjonsstøtte til ulike medier i 2024. Flere av prosjektene som får tilskudd, er relatert til kunstig intelligens.

Publisert

Medietilsynet fikk i år inn 71 søknader om innovasjons- og utviklingstilskudd, hvorav 41 ble innvilget. Flere av prosjektene det i år gis tilskudd til, er knyttet til bruk av kunstig intelligens (AI).

– Målet med innovasjonsstøtten er å styrke det norske mediemangfoldet og særlig fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium, sier direktør Hanne Sekkelsten for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i en pressemelding.

Av de nærmere 23 millionene som i år deles ut, går 17 millioner til små, lokale medium, som lokalaviser og nærradio. Blant prosjektene som får tilskudd, er et samarbeidsprosjekt mellom avisa Hallingdølen og fire andre lokalaviser om bruk av AI i lokalaviser.

– Innovasjonsstøtten skal hjelpe nettopp små og lokale medium til å digitalisere og fornye seg, sier Sekkelsten.

Hvert år siden 2018 har Medietilsynet bevilget midler i form av et innovasjons- og utviklingstilskudd til ulike prosjekter ved mediebedrifter i Norge.

– Støtten skal særlig fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium, opplyser Medietilsynet.

(©NTB)