KORT OG INTENST: Daniel Nordstad Grönquist er tilsatt som sjef for Evry Strategic Design Lab, selskapets nyeste satsing for å bistå kundene med digitalisering av virksomheten. Pressefoto

Digitalisering gjennom strategisk design

Kortere løp fra markedsendring til selskapsendring driver Evry til å satse på strategisk design.

Publisert Sist oppdatert

Håndtering av gjeldende endringstrend som involverer it krever sitt av løsningsleverandørene. Evry satser på strategisk design gjennom en egen lab.

Korte, intense endringsløp

Evry definerer oppgavene i strategisk design som å analysere kundeendringer i intensive korte seminarer, «workshops», der teknikker fra designfaget tas i bruk. Dette tas raskt ut i kunderettete prøveprosjekter der det tas i bruk ny teknologi for å møte eller løse utfordringene fra disse kundeendringene.

Et virkemiddel for å øke innsatsen er å tilsette Daniel Nordstad Grönquist som ny sjef. Han hentes fra en stilling som fagsjef i Bekk Management Consulting, skriver selskapet i en melding. Som ekte it-fagperson har han jobbet internasjonalt i 15 land, bodd i fire, og bor nå i Norge.

- Evry Strategic Design Lab har et kundesentrisk fokus og kobler strategiske muligheter med bruk av nye digitale løsninger. Nærmere kjernen av strategi kommer man ikke og denne muligheten var det umulig å si nei til, sier Grönquist.

- Jeg erfarer at ledere synes det er spennende at vi kobler strategi og teknologi så tett, og at målet hele veien er definere konkrete og strategisk forankrede prosjekter der vi søker konkurransefortrinn.

Vekstambisjon

Grönquist vil rapportere direkte til konsernsjef Björn Ivroth.

- Daniel har solid bakgrunn i skjæringspunktet mellom strategi, design og teknologisk innovasjon. Denne kompetansekombinasjonen vil stå sentralt i det nye Evry vi nå bygger. Vi kommer til å utvide med designlaboratorier i flere nordiske byer, sier Ivroth.

Strategic Design Lab er, i likhet med rettskrivingen, et resultat av et partnerskap med nordamerikanske Method Inc. Selskapet driver det de kaller «experience design» og er tilstede flere steder i sambandsstatene og i London.