UKLART: Det blir spennende å se hvor ansvaret for det digitale lander i den nye regjeringen. (Foto: Heiko Junge NTB)
UKLART: Det blir spennende å se hvor ansvaret for det digitale lander i den nye regjeringen. (Foto: Heiko Junge NTB)

Spennende start på digitalisering fra den nye regjeringen

LEDER: Regjeringen legger en ny kurs for digitalisering – stor spenning til hvordan grepene blir i praksis.  

Publisert Sist oppdatert

Den nye regjeringen tar et helt annet grep om digitalisering enn den foregående. Digitaliseringsminister er ikke lenger en tittel, i stedet skal digitalisering gjennomsyre alt den nye regjeringen foretar seg. Staten skal ta en mer fremtredende rolle, men ut fra statsrådskabalen er det usikkert hvor ansvaret skal ligge. Så langt er det ingen departement som sier at det overordnede ansvaret skal ligge hos dem.

Tiltak, utredninger og vurderinger, ønsker om helhetlige grep i det offentlige omkring digitalisering går igjen flere steder i plattformen. Kanskje det aller mest gledelige og konkrete er at hovedgrepene fra det omfattende arbeidet i Digital21 skal settes ut i livet. I Hurdalsplattformen står det også at staten skal ta et større eierskap i den digitale økonomien, og at det skal settes ned et utvalg for å sikre demokratisk kontroll over digitaliseringen av samfunnet.

Tilbakemeldingene fra bransjen er for det meste positive, men bak gleden over de fine formuleringene og målsetningene, ulmer en bekymring over hvordan regjeringen har tenkt å nå målene i praksis. Selv om digitalisering, kunstig intelligens, automasjon og iot har fått berettiget plass i plattformen, er kanskje det aller tydeligste helhetsinntrykket i plattformen at et par andre ting er langt viktigere. Områder der det tydeligvis er langt enklere for regjeringen å være både tydelige og konkrete.

Som for eksempel å sikre gode rammevilkår for fysiske butikker i lokalsamfunn. Eller at ingen vedtak om nedleggelser av statlige tjenestesteder skal gjøres i neste stortingsperiode med mindre det er avgjørende for å ivareta viktige nasjonale interesser. Eller å utrede lovfesting av at nedlegging av studiesteder med stor regional betydning ikke kan avgjøres av studiestedet alene, uten godkjenning av stortinget.

Det er mange gode intensjoner knyttet til digitalisering i den nye plattformen, det store spørsmålet framover blir hvordan de skal følges opp. Om det faktisk legges til rette for en helhetlig satsing, eller om det statlige engasjementet i virkeligheten handler om et behov for økt kontroll. Eller en frykt for at digitalisering og effektivisering av offentlige tjenester kan føre til at arbeidsplasser går tapt i distriktene.

Vi håper på det beste, men vil følge nøye med. For selv om it-konsulenter i hovedsak jobber i byer, og opptil flere av dem liker å gå på cafe og drikke kaffe latte, representerer de sterke kompetansemiljøer, og leverer svært viktige bidrag til hvordan framtidens Norge skal bli.