DIGITAL INFRASTRUKTUR: Det offentlige har blitt målt på digital infrastruktur av FN. (Foto: Unsplash)
DIGITAL INFRASTRUKTUR: Det offentlige har blitt målt på digital infrastruktur av FN. (Foto: Unsplash)

FN: Danmark, Finland og Sør-Korea har best offentlig digital infrastruktur

Myndighetene i Danmark, Finland og Sør-Korea har i øyeblikket den beste digitale infrastrukturen for innbyggerne sine, ifølge en ny FN-rapport.

Publisert Sist oppdatert

Rapporten ble laget ved å sammenligne offentlige digitale tjenester blant de 193 medlemslandene i FN. Det dreier seg om områder som digitale utdanningstjenester, offentlige søknadsportaler for trygde- og sosialytelser, og digitale selvangivelser.

United Nations E-Government Survey – The Future of Digital Government

  • United Nations E-Government Survey, publisert av Department of Economic and Social Affairs, er utarbeidet over en toårsperiode etter en etablert metodikk. Den ser på hvordan digitale myndigheter kan legge til rette for integrerte retningslinjer og tjenester på tvers av 193 FN-medlemsstater.
  • Undersøkelsen støtter landenes innsats for å tilby effektive, ansvarlige og inkluderende digitale tjenester til alle, bygge bro over det digitale skillet og ikke etterlate noen.
  • I rapporten fra generalsekretærens høynivåpanel for digitalt samarbeid er E-Government Survey anerkjent som et sentralt rangerings-, kartleggings- og måleverktøy som støtter den digitale transformasjonen av land.

Bak de tre topplandene finner man New Zealand, Sverige, Island, Australia, Estland, Nederland, USA, Storbritannia, Singapore, Emiratene, Japan og Malta, ifølge rapporten.

Alt i alt viser rapportens funn at de digitale tjenestene er blitt langt bedre. Noen land har imidlertid et stykke igjen å gå.

Enorme fremskritt på telekom

Grunnet store forbedringer på telekom-infrstruktur og utvikling av menneskelig kapasitet, ser man at den globale "E-Government Development Index", EGDI, gjennomsnittlig har økt. Åtte land har steget opp til høy EGDI for første gang: Belize, Elfenbenskysten, Guyana, Libanon, Nepal, Rwanda, Tadsjikistan og Zambia.

Jevnt over har 68.91 prosent av medlemslandene et høyt eller veldig høyt EGDI-nivå.

Samtidig som dataene viser en generell økning i nett-tilgang for sårbare grupper, er fortsatt digitale skiller store. Alle landene med lavest EGDI-rangering er dem i utviklingsland. Tema som tilgang, rimelighet, generelle evner, digital kompetanse og språk utforskes i 2022-undersøkelsen.