SIKKERHET: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mener det er avgjørende at informasjon blir delt raskt og sikkert på en riktig og effektiv måte. (Foto: Olav Heggø, Fotovisjon)
SIKKERHET: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen mener det er avgjørende at informasjon blir delt raskt og sikkert på en riktig og effektiv måte. (Foto: Olav Heggø, Fotovisjon)

Første stortingsmelding om ikt-sikkerhet

Per-Willy Amundsen mener det er avgjørende at informasjon blir delt raskt og sikkert mellom de som skal håndtere hendelser

Publisert Sist oppdatert

- Stortingsmeldingen om ikt-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere, også på det digitale området. Men vi må alle ta ansvaret for en sikrere ikt-hverdag, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, i en melding på Regjeringen.no.

Amundsen sier videre at det enorme dataangrepet Wannacry, som nylig rammet land verden over, viser hvor viktig det er med god ikt-sikkerhet. Han mener derfor det er avgjørende at informasjon blir delt raskt og sikkert mellom de som skal håndtere hendelser på en riktig og effektiv måte.

Det skal i 2017 ferdigstilles et nasjonalt rammeverk som bidrar til en mer effektiv håndtering av hendelser og til et bedre samvirke mellom aktører. Justis- og beredskapsdepartementet har også tatt et initiativ for bedre deling av informasjon mellom offentlige og private virksomheter, blant annet gjennom etablering av en teknisk plattform, heter det i meldingen.

Samarbeid

Et tett og godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for øvrig er avgjørende. Blant annet derfor ble et felles cyberkoordineringssenter, med deltakelse fra etterretnings- og sikkerhetstjenestene, opprettet 31. mars i år. Senteret vil bidra til å øke den nasjonale evnen til å motstå alvorlige digitale angrep og sørge for et helhetlig trussel- og risikobilde for det digitale rommet.

Regjeringen skal ha startet arbeidet med å utarbeide en nasjonal kompetansestrategi for ikt5-sikkerhet, og vil også opprette et eget forum for nasjonal ikt-sikkerhet. Her vil representanter fra næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner vil bli invitert inn.