DRONESENTER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil utrede behovet for et nasjonalt dronesenter. (Foto: Marte Garmann)

Nordiske SMB-er skal spare 250 milliarder

Næringssamarbeid i Norden skal gjøre det enklere for småbedrifter å utveksle økonomiske data på tvers av grensene. Det vil gi enorme besparelser.

Publisert Sist oppdatert

De nordiske næringsministrene startet prosjektet Nordic Smart Government 3.0 i Stockholm denne uken. Ett av målene for prosjektet er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å operere på tvers av de nordiske grensene.

Transparent

Prosjektet er toårig og vil skape en digital og transparent nordisk region der små og mellomstore nordiske bedrifter kan utveksle regnskapsdata på en sikker måte. Dette gjelder utveksling mellom bedrifter, og mellom bedrifter og myndigheter. Datautvekslingen skal skje på tvers av de nordiske landene.

– Gjennom forenkling og digitalisering får vi en unik mulighet til å øke det nordiske næringssamarbeidet og til å styrke innovasjonen på tvers av de nordiske landene.  At hele Norden er med betyr at vi får et større marked for vårt næringsliv, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding

250 milliarder i besparelser

Ifølge nye beregninger fra Ernst&Young kan den potensielle verdien av å dele data på denne måten, bli opp mot 250 milliarder norske kroner årlig fra 2027 for hele Norden.

Nordic Innovation, en institusjon i Oslo under Nordisk ministerråd, bidrar med 28,5 millioner kroner til Nordic Smart Government 3.0. Prosjektet pågår ut april 2020 og skal implementeres etter det.