UTVIKLES FOR FREMTIDEN: Nettselskaper må få på plass nye løsninger for å henge med utviklingen og det grønne skiftet, ifølge Sintef.

Sintef skal utvikle smarte løsninger for strømnettet

Norske nettselskaper må utvikles for fremtidens smartløsninger i strømnett, og forskere har fått 56,8 millioner kroner fra Forskningsrådet til dette arbeidet.

Publisert

Forskningsprosjektet kalt Nextgrid skal utvikle løsninger for den delen av strømnettet som kalles distribusjonsnettet, opplyser Sintef.

De og Heimdall Power står i spissen for prosjektet, som har et totalt budsjett på 125 millioner kroner.

For å nå klimamålene må samfunnet elektrifiseres, og strømnettet må utnyttes bedre, ifølge Sintef. De skal utvikle og teste såkalte smartgrid-løsninger.

Teknologien som kreves for drift av smarte nett, er i stor grad på plass allerede. Innføringen av disse løsningene har imidlertid gått sakte. De nødvendige verktøyene er ikke på plass hos driftssentralene.

Forskningsprosjektet skal få fart på utviklingen, ifølge prosjektleder Gunnar Vist i Heimdall Power.

Driften av distribusjonsnettet består i dag stort sett av manuelle prosesser, noe som hindrer nettselskapene i å utnytte strømnettet til det fulle. Nå skal driftssentralene forberedes for automatisert drift.

– Nye arbeidsprosesser og verktøy i driftssentralene er dermed helt nødvendige for å tilrettelegge for det grønne skiftet, sier Vist.

(©NTB)