ØNSKER ØKT INNOVASJON: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup satser på samarbeid med oppstartsbedrifter, og håper det vil bidra til økt innovasjon i offentlig sektor. (Foto: Stine Marie Hagen)

Klart for konkurranse om ny digital motorvei mot utlandet

Tilbydere av internasjonal datatrafikk nå kan søke støtte for å bygge sjøforbindelsen mot utlandet.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av september godkjente EFTAs overvåkingsorgan (ESA) regjeringens støtteordning for sjøfiberkabler til utlandet. 

– Det er nå klart for anbudskonkurransen som skal bidra til sikrere internettrafikk mellom Norge og utlandet for norske forbrukere og næringsliv, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) forteller digitaliseringsministeren at tilbydere av internasjonal datatrafikk nå kan søke støtte for å bygge sjøforbindelsen mot utlandet.

Flere alternativer

Norge er ett av de mest digitaliserte landene i Europa, men en stor del av internettrafikken til og fra Norge sendes i dag gjennom Sverige og København-området. Avhengigheten av én trasé utgjør en sårbarhet. Anbudskonkurransen vil bidra til å forbedre dagens trafikkhåndtering mot utlandet, heter det i meldingen fra KMD. 

– Det er svært gledelig at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er klar med konkurransen. Dette arbeidet vil bidra til en trygg alternativ sjøfiberforbindelse for internasjonal datatrafikk, og vil legge til rette for et styrket alternativ til traséen via Sverige og København som er den mest brukte i dag, sier Astrup.

Støtteordningen skal ifølge departementet sikre en åpen og ikke-diskriminerende grossisttilgang for tilbydere av internettrafikk i en periode på minst syv år.