PEOPLETECH: Vi møtte professor Stein D. Wesenberg (t.v) under Peopletech-konferansen nylig. (Foto: Dag Rustad)
PEOPLETECH: Vi møtte professor Stein D. Wesenberg (t.v) under Peopletech-konferansen nylig. (Foto: Dag Rustad)

Praktisk endringsledelse med professor Stein D. Wesenberg

Digitaliseringspodd om et tema som bare øker i viktighet: Endringsledelse. 

Utviklingen har aldri gått fortere enn nå, og digitalisering fører med seg store omstillinger i måten vi jobber på. Men hvis organisasjonen ikke er med på lasset, blir det vanskelig å høste gevinster i form av effektivisering eller økt produktivitet når vi innfører ny teknologi. 

Dette er temaet for denne episoden av Digitaliseringspodden. Vi har med oss professor Stein D. Wesenberg som akkurat har lansert en bok om emnet: Praktisk endringsledelse. Vi tok en prat med Stein der han deler verdifull innsikt, basert på 25 års erfaring fra praktisk endringsarbeid i små og store virksomheter. 

Til daglig foreleser Stein endringsledelse ved NMBU, og er daglig leder i konsulentselskapet TRI Consulting, og opptaket med ham ble gjort etter at hans keynote om temaet på Computerworlds Peopletech-konferanse nylig.