DNS: Kulturdepartementet vil pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av utenlandske spillsider.(Foto: Pickawood - Unsplash)
DNS: Kulturdepartementet vil pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av utenlandske spillsider.(Foto: Pickawood - Unsplash)

Vil DNS-blokkere utenlandske spillsider

Kulturdepartementet sender høring med forslag til bestemmelse i ny pengespillov.

Publisert Sist oppdatert

Kulturdepartementet foreslår i høringen å lovfeste en ny bestemmelse som gir Lotteritilsynet hjemmel til å pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av utenlandske spillsider.

I melkingen skriver kulturdepartementet at forslaget må ses i forlengelse av de vurderinger som ble gjort i pengespilloven, hvor det ble konkludert med at man i stedet for å fremme et forslag om DNS-varsling, skulle sende på ny høring et forslag om DNS-blokkering.

DNS-varsling har tidligere vært foreslått, som et trinn der brukere blir opplyst og advart om de besøker nettsider som uten tillatelse tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet. En DNS-blokkering fungerer ved at nettoperatørene fjerner domenenavnet som tilbyder.

Det er derimot lett å komme seg rundt en DNS-blokk, men man kan altså ikke komme inn på nettsidene på vanlig måte. Dette er tidligere gjort i Norge med blant annet torrent-sider som piratebay.

Formålet med forslaget er å begrense tilbudet av pengespill uten norsk tillatelse av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen som statens sosialpolitiske og kriminalpolitiske virkemiddel på pengespillområdet, skriver departementet i meldingen.