FAUSKE: Det skal bygges og vedlikeholdes i Fauske og Finneid, her sett fra fly. Joint Collaboration leverer samhandlingsløsningen som skal få arbeidet til å flyte. (Illustrasjonsfoto: Øyvind Rask/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
FAUSKE: Det skal bygges og vedlikeholdes i Fauske og Finneid, her sett fra fly. Joint Collaboration leverer samhandlingsløsningen som skal få arbeidet til å flyte. (Illustrasjonsfoto: Øyvind Rask/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Fauske velger samhandling fra Joint Collaboration

Fauske kommune og Fauske Eiendom KF velger samhandlingsløsning fra Joint Collaboration.

Det kommunale foretaket Fauske Eiendom KF ivaretar Fauske kommunes interesser innen eiendomsforvaltning. Nå har virksomheten valgt Saas-løsningen Interaxo fra Joint Collaboration som sitt nye samhandliingsverktøy. etter en anbudskonkurranse. Løsningen skal brukes i alle Fauskes byggeprosjekter.

Fauske Eiendom KF har ansvaret for store og små byggeprosjekter, forvaltning, vedlikehold og rehabilitering av nye bygg, og det er viktig at prosjektene har en oversiktlig prosess med god arbeidsflyt og sporbarhet.

- Uten et godt samhandlingsverktøy og med flere prosjekter og prosesser gående på samme tid, blir det fort uoversiktlig og da er faren stor for at viktig informasjon ikke når alle parter. Dette kan føre til avvik og overskridelser av budsjett, påpeker Trond Heimtun, leder for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i Fauske Eiendom KF.

Avtalen har minimum varighet på 12 måneder, og verdien er basert på bruk. Joint Collaboration leverer også drift, backup, teknisk support og brukerstøtte som en del av avtalen, i tillegg til opplæring og rådgivning på løsningen.