VEKST: Tieto og norgessjef Christian Schøyen økte omsetningen av it-tjenester med 15 prosent i Norge. (Foto: Ahlert Hysing)

Tieto skal drifte Gardermoen-kommuner

Seks kommuner rundt Gardermoen inngår driftsavtale med Tieto Norge verdt 200 millioner kroner. 

Selskapet Digitale Gardermoen IS (DGI) har valgt Tieto Norge som leverandør av en ny skybasert leveranseplattform. DGI eies av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Selskapet betjener mer enn 17.500 it-brukere fordelt på cirka 180 lokasjoner. 

Oppgradere ikke datahall

I følge pressemeldingen om avtalen er dagens it-løsninger basert på en datahall som ble etablert for mer enn 10 år siden. Mye av dette utstyret begynner å bli gammelt, og det var behov for store investeringer for å møte dagens og fremtidens krav. Kommunene har nå altså besluttet å kjøpe nye løsninger som en tjeneste fremfor å oppgradere dagens datahall.

De nye løsningen er basert på Tieto OneCloud. Dette er ifølge selskapet en skybasert plattform med hybride løsninger fra Tietos norske datasenter kombinert med globale skyløsninger.

Avtalen har en verdi på rundt 200 millioner kroner over fire år, med en opsjon på ytterligere fire år.