EN BRØKDEL: Ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for dronebransjens interesseorganisasjon UAS Norway, eier omtrent 400.000 nordmenn én eller flere droner. Nå har ca 11.000 av disse tatt "førerkortet". (Foto: Lino Schmid/ Wikimedia)
EN BRØKDEL: Ifølge en undersøkelse Opinion har gjort for dronebransjens interesseorganisasjon UAS Norway, eier omtrent 400.000 nordmenn én eller flere droner. Nå har ca 11.000 av disse tatt "førerkortet". (Foto: Lino Schmid/ Wikimedia)

Nytt forbudskart for droner

En ny forskrift som regulerer hvor det er forbudt å bruke «luftbårne sensorsystemer», for eksempel kameradroner, trer i kraft 1. september. NSM har nå lagd kart over forbudssonene.

Publisert Sist oppdatert

Det er et enormt stort antall personer og virksomheter som har gått til anskaffelse av en kameradrone de siste få årene. Vi har sett flere tilfeller av at droneflygere har brutt reglene nær flyplasser, her er det flyforbud i en fem kilometer radius rundt flyplassen. Men det er flere steder der det ikke er lov til å fly og ta bilder og video.

Ny forskrift

Den nye forskriften ble vedtatt i statsråd 22. juni 2018, trer i kraft 1. september, og regulerer opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte områder og skjermingsverdige objekter innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer. Les hele forskriften her.

I forskriften står det også at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal publisere en oversikt over områder der det er forbudt å bruke luftbårne sensorsystemer, deriblant foto og film. Denne oversikten er nå publisert og finnes på NSMs nettsider, melder NSM i en pressemelding.

Skjermingsverdig

Hva som er «skjermingsverdige objekter» reguleres i Sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften, og utpekes av de respektive fagdepartementene. Hos NSM kan vi lese at «Et skjermingsverdig objekt er eiendom, område, bygning, anlegg, transportmiddel eller materiell, som kan skade rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, om det blir utsatt for sikkerhetstrusler. Objekter kan være et direkte eller et indirekte mål».

Idet et objekt blir definert som skjermingsverdig, må det sikres mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger, blant annet gjennom den nye forskriften.

– I Norge finnes det en rekke militære og andre områder som krever beskyttelse mot overvåkning og kartlegging av hensyn til rikets sikkerhet. Dersom sensitiv informasjon om aktivitet, sikringssystemer eller andre detaljer knyttet til slike anlegg og installasjoner blir allment kjent, vil det svekke Norges forsvarsevne, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM i pressemeldingen.

Nye regler

Oversikten over forbudsområdene har tidligere ikke vært offentlig tilgjengelig, noe som har vært utfordrende, blant annet for de som skal filme fra luften.

Endringen medfører at søknadsplikten for fotografering og filming fra luften, utenfor de publiserte forbudsområdene, bortfaller. For andre sensorer vil det være krav om varsling før bruk, og det legges til rette for en elektronisk varslingsløsning på internett. 

Den nye forskriften er bare en av mange lover og regler du må forholde deg til hvis du skal filme eller innhente annen informasjon fra luften.

Se også informasjon fra Luftfartstilsynet og Datatilsynet.