STRAMMER GREPET: EU sies å være klare for å annonsere ytterligere føringer for store digitale plattformer. (Foto: Unsplash)
STRAMMER GREPET: EU sies å være klare for å annonsere ytterligere føringer for store digitale plattformer. (Foto: Unsplash)

Risikerer bot om de ikke håndterer deepfakes

Dokumenter viser ny utvikling i EU.

Google, Facebook og Twitter blant andre må i fremtiden gjøre tiltak for å hindre deepfakes og falske kontoer på deres plattformer. Hvis ikke kan de risikere store bøter fra EU.

I følge Reuters, som har sett dokumentene, forventes det at ny praksis rundt feilinformasjon vil annonseres av EU på torsdag. Allerede i 2018 ble det foreslått, men det vil nå en mer forpliktende ordning for plattformene. Disse reglene vil knyttes til Digital services act, som gjør at plattformer stilles til ansvar for innhold, blant annet feilinformasjon og dark patterns.

Dokumentene som Reuters har sett nevner at relevante aktører må vedta og gjennomføre klare retningslinjer for uakseptabel og manipulerende oppførsel og praksis på sine tjenester. Dette basert på hva rådende definisjoner på teknikker, taktikker og prosedyrer for relevante aktører.