GLOBAL: Kongsberg Maritime er virksomhet over hele verden, og vil nå ha en omforent løsning for analyse og prognoser. (Foto: Kongsberggruppen).

Kongsberg Maritime vil bli mer tilpasningsdyktige

Legger felles planlegging, forecasting og simulering i skyen.

Publisert Sist oppdatert

Det er ved hjelp av Oracle EPM (Enterprise Planning and Management) Cloud tatt i bruk i alle Kongsberg Maritimes fem divisjoner selskapet vil bli bedre tilpasset en verden i endring, heter det i en melding.

Oracle ble valgt både ut fra en kombinasjon av lederposisjon på EPM-området internasjonalt, erfaring med Oracle-teknologi fra før, samt kompetansen hos partneren Tieto Evry.

– Kongsberg Maritime er et av verdens ledende høyteknologiselskap, som leverer konkurransedyktig teknologi til maritim sektor over hele verden. Vi har stor tro på at kombinasjonen av Oracles teknologi, Tieto Evry og Kongsberg Maritimes kompetanse kan skape veldig spennende løsninger, sier administrerende direktør Tore Bjelland i Oracle Norge.

7000 ansatte

Det er de fem divisjonene i Kongsberg Maritime, med sine syv tusen ansatte på verdensbasis, som skal nyte godt av løsningen. Forecasting gjøres i dag på regelmessig basis, men fremtidsvisjonen er at selskapet skal få et langt mer aktivt forhold til å lage prognoser og simulere forskjellige scenarier.

 – Vi har et stort fokus fra våre stakeholders om å kunne se framover og tilpasse oss det bildet vi til enhver tid ser, sier direktør for forretningsrevisjon og analyse, Torben Skovlyst i Kongsberg Maritime.

– Med Oracle EPM får vi et prognoseverktøy som både hjelper oss kvartalsmessig, og som samtidig gir oss mulighet til å simulere på hendelser fra dag til dag, sier han.

En verden i endring

De siste årene har endringer tvunget seg fram på flere plan. Pandemien er en åpenbar driver, men for Kongsberg Maritime er både geopolitiske endringer og det grønne skiftet eksempler på endringer som kommer raskt.

– Covid-19 har selvsagt krevd raske endringer, men vi ser også eksempler på hvordan internasjonale sanksjoner kan endre forutsetninger for internasjonal teknologiutvikling. For oss er det ikke minst viktig å etablere en posisjon i markedet som følger det grønne skiftet, sier Skovlyst.

– Over tid må vi være i stand til å simulere på hendelser hver dag. På endringer, eller ut fra Hi-, Low-, eller best case scenarier relatert til prosjekter og drift. Hvis vi trenger å justere for eksempel kapasitet er det avgjørende at vi ser det tidlig, eller følger med på driverne, sier han.

Driversiden ensartet

Et sentralt aspekt i løsningen er å bli mer transparent på driversiden på tvers av selskapet. Data skal lastes inn i planleggingsverktøyet i samme format fra alle divisjonene, slik at man kan skape et totalbilde for best mulig forutsigbarhet.

Ved å koble inn mest mulig, fra forecasting til ordreinngang og ressurstilgjengelighet, på identisk måte på tvers av selskapet, skal beslutningsgrunnlaget bli bedre.