IT-KVINNER: Oda-nettverks årlige undersøkelse om kvinneandelen i norsk it-bransje viser en positiv økning. Bildet er fra Oda-nettverks årlige arrangement Inspirasjonsdagen. (Arkivfoto)

Flere kvinner velger it

Kvinneandelen i it-bransjen har stått på stedet hvil i to år. Nå snur trenden, andelen øker i ledelse så vel som tekniske områder, og i år er nesten èn av fire i bransjen kvinner. Oda-Nettverk har all grunn til å feire.

Oda-nettverk, et nettverk for kvinner i it-bransjen, måler tempen på kvinneandelen i bransjen hvert år. Etter to år med kvinneandel på stedet hvil, er det nå grunn til å feire. Årets undersøkelse viser at 23 prosent, nesten en av fire i bransjen, er kvinner.

Undersøkelsen utføres av TNS Gallup på vegne av Oda-nettverk, som forøvrig fyller ti år i år.

- Dette er gode nyheter!

Leder for Oda-nettverk Anne Gretland er leder for forretningsutvikling på nettsky i Compello. Hun forteller at Oda-nettverk var skuffet over fjorårets tall, men er svært begeistret over resultatene fra årets undersøkelse. Det er tydelig at bransjen har tatt til seg viktigheten av mangfold.

- De fleste it-selskaper har innsett at de trenger både kvinnelige og mannlige ledere, og menn og kvinner i alle typer stillinger i sine selskaper, sier Gretland.

Organisasjonen jar også gjort seg opp noen tanker om hvorfor kvinneandelen i bransjen øker.

- Det er summen av flere tiltak som gir effekt, påpeker Gretland.

Oda-nettverks samarbeidspartnere har eksempelvis tiltak som å gå mer bort i fra krav- og kvalifikasjonsfokuserte stillingsannonser til å fremheve visjon og søken. Kvinnelige medarbeidere frontes også mer bevisst i rekrutteringsprosessen, og heves frem som rollemodeller.

Nettverksbygging og kvinnenettverk som inspirerer til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling internt og ved studiesteder er et annet tiltak som har gitt gode resultater.

Sist men ikke minst er det også viktig av strategien er solid forankret i toppledelsen, som skal vise ved handling så vel som ord at de ønsker å lke kvinneandelen i sitt selskap.

- Det vi trenger mer av er toppledere som uttaler seg offentlig om sin strategi rundt mangfold, og som viser at de forstår hvorfor dette er viktig, mener Gretland.

Fortsatt et stykke igjen

Den totale kvinneandelen i 2015-undersøkelsen av it-bransjen i Norge ligger på 23 prosent, bedre enn på over to år - men det er fortsatt ikke nok, mener Oda-nettverk.

Fordelingen i år viser at det er mye å gjøre, spesielt på ledelse og drift der andelen er på henholdsvis 25 prosent og skuffende to prosent. Økende andel, men ikke nok.

Området med høyest kvinneandel (foruten kategorien "annet" med 33 prosent) er fortsatt salg og markedsføring på 32 prosent. Deretter følger utvikling og programmering med 31 prosent og toppleder med 26 prosent.

- Det er en utvikling i tekniske roller, så det går i riktig retning. Men vi er ikke i mål enda. Spesielt er det få kvinner blant lederne, men det er noe vi skal sette mer fokus på, sier Helene Clementsen, kommunikasjonsansvarlig i Oda-nettverk.

Tilrettelegging og fleksibilitet

Clementsen er selv leder for markedsføring i Telenor Norge, og mener at kvinneandelen blant ledere i bransjen er et sammensatt tema. Det blir for enkelt å si at kvinner ikke ønsker seg til lederstillinger, eller at stillingene ikke legges til rette, mener hun.

- De trenger kanskje litt coaching eller pushes litt for å ta utfordringene, og har kanskje behov for å backes litt opp. Jeg tror at vi må bli flinkere og ha større forståelse for å tilrettelegge fleksibiliteten som er nødvendig, sier Clementsen.

Hun legger også til at hun har sett en tydelig endring i fokus på kvinner i ledelse. Bare i løpet av det siste året har flere selskaper bedt Oda-nettverk om råd. Fokuset på kvinner er verdt innsatsen, mener Clementsen.

- Kvinner er ofte litt mer fornøyd enn menn i bransjen. De som er her, de trives veldig godt. Stereotypene vi kjenner til, om ubalanse, de stemmer ikke, avslutter hun.

Rollemodeller viser veien

Rekruttering av kvinner til it-bransjen, spesielt ledelse og toppledelse, er et tema som skal tas opp i paneldebatt under Oda-nettverks store bransjefest, Inspirasjonsdagen. I år arrangeres denne fredag 8. mai, i Oslo konserthus.

Her skal også de viktige rollemodellene hentes frem. Kanskje mer enn noe annet er det rollemodellene som kan friste unge talentfulle jenter til it-bransjen, eller  for den saks skyld inspirere kvinner som allerede er på plass i bransjen til å søke seg oppover ansvarsstigen. Rollemodellene kan fortelle hvordan mye om hvordan det er i bransjen, og hvilke muligheter som finnes.

- Vi i Oda-nettverk hører ofte fra unge jenter at de ønsker å jobbe med mennesker når de skal ut i arbeidslivet. Da er det viktig at vi forteller historiene om at teknologiske fag passer for de som vil skape noe for og arbeide med mennesker, sier Gretland.

- Vår antakelse er at dette kan bidra til å øke teknologi-interessen hos kvinner og unge jenter som ønsker å jobbe med mennesker, avslutter hun.