SKY-EVANGELIST: VMwares toppsjef Pat Gelsinger styrer selskapet i retning av skyen. (Foto: vmwareemeablog.com)

VMware til skyen

Virtualiseringsgiganten har endret strategi. Nå er det skyen for alle pengene.

Publisert Sist oppdatert

Den europeiske utgaven av VMwares årlige brukerkonferanse gikk av stabelen i Barcelona for kort tid siden. Den aller viktigste nyheten fra dette arrangementet er at selskapet nå har gjort en klar kursendring mot skyen.

- VMware har fra nå av en «cloud first»-strategi. Det betyr at produkter i framtiden vil lanseres først som skytjenester og deretter som lokale produkter, sa Richard Munro, Chief technologist for vCloud, under en fagpresentasjon på arrangementet.

Skyen er i lufta

Alle de hybride skytjenestene fra VMware kommer fra nå av til å samles under navnet «Air». Tjenesten vCloud Hybrid Service kommer dermed fra nå av til å tilbys under navnet «vCloud Air».

Det kommer naturligvis til å dukke opp flere produkter under denne paraplyen, der de neste produktene ut er Automations Manager og Operations Manager, som kommer til å leveres som SaaS (Software as a Service) i begynnelsen av 2015.

Kundene skal altså til å få enkel tilgang til flere og flere avanserte produkter fra VMware, uten å selv måtte installere og vedlikeholde dem.

Les også: VMware med tosifrete resultater

Selskapet annonserte også at det kommer til å åpne et nytt datasenter i Tyskland i løpet av første kvartal 2015. VMware poengterte at dette er et tegn på hvor alvorlig selskapet tar sin europeiske skysatsning. Mange har kritisert VMware for sin stivbeinte prispolitikk for IaaS (Infrastructure as a Service), men dette skal nå bli løst ved at VMware kommer med en ny prismodell der kundene betaler etter hvor mye kraft de konsumerer i et tidsintervall, i stedet for en høyere, fast månedlig kostnad.

Navnet på den nye tjenesten blir vCloud Air On Demand, og den dukker opp i løpet av første kvartal 2015.

VMware jobber seg også oppover i programvaren, og kommer snart til å begynne å tilby PaaS-tjenester (Platform as a Service), som for eksempel Database as a Service. Først kommer denne tjenesten med MySQL og Microsoft SQL Server. Antakelig kommer dette til å tilbys med en Oracle-database senere, men siden Oracle har en så komplisert lisensieringsmodell, vil det ta tid før dette tilbudet eventuelt dukker opp.

Nytt i datasenteret

Det var selvsagt ikke bare skyen VMware hadde å tilby under arrangementet. Det var også flere nyheter om de tradisjonelle produktene for lokale datasentre, blant annet kommer vSphere i en ny utgave tidlig i 2015.

Rangu Raghuram, sjefen for Software Defined Datacenter i VMware og Ben Fathi, teknisk sjef forteller om nyhetene som er på trappene:

- Vi kommer til å tilby muligheten for å bruke Fault Tolerance for vm-er med fire virtuelle prosessorer. Vi kommer også til å introdusere Long Distance vMotion, som gjør det mulig å flytte vm-er over langsomme forbindelser, og det kommer også til å bli mulig å kjøre vMotion mellom forskjellige vCenter-miljøer, fortalte Raghuram. Denne muligheten åpner også for fremtidige muligheter der vm-er kan flyttes mellom ulike skyer eller lokale miljøer, mens vm-en er i drift.

- Vi introduserer også Policies som automatisk behandler en vm med en spesiell attributt på en spesiell måte. En «gull-vm» kan for eksempel alltid plasseres på SSD eller på en vertsserver med spesielt høy ytelse, fortalte Fahti. Han la til at den nye versjonen av vCenter også får en raskere webklient, ettersom den gamle ble kritisert for å være for treg.

Andre nyheter, som VMware fortalte om allerede under VMworld i USA for etpar måneder siden, er at man kommer til å kunne opprette virtuelle datasentre direkte i vSphere. Dette er noe som tidligere krevde programvaren vCloud Director.

vVols er en ny måte å håndtere lagring på, der man ikke lenger bruker VMFS-formatterte LUN, men i stedet «ser» lengringsenheten VMDK-filene direkte. Dette åpner for helt andre og raskere måter å håndtere for eksempel snapshots og kloning på.

VMware har også jobbet videre med flere partnere for å utvide Evo Rail-familien. Dette er ferdigpakkete løsninger med både maskin- og programvare som gjør det ekstremt raskt å komme i gang. VMware mener at man ofte er i gang på ett kvarter. Et av tilskuddene er HP som tilbyr en løsning (200-HC) som ikke krever noen konfigurasjon, slik at man raskt er i gang med å sette opp sin første vm, straks serverne er pakket ut av pappen.

VMware demonstrerer også sitt ønske om kunne brukes i mange flere forskjellige sammenhenger ved å bre ut sin API-kompatibilitet. Dette skjer ved at de nå tilbyr en mulighet for bruke en OpenStack-API sammen med sitt eksisterende vSpere-miljø.

Full fart mot skyen

Ifølge VMwares egne undersøkelser brukes 92 prosent av pengene på lokal infrastruktur i 2014, mens 8 prosent går til skytjenester. Denne fordelingen kommer til å endre seg fram mot 2020, der selskapets prognoser er at 77 prosent går til lokal infrastruktur, mens 23 prosent brukes på skyen. Dette er en stor forandring i bedriftenes bruksmønstre, og naturligvis ønsker VMware å være en den av denne endringen.

Les også: EMC splittes opp?

Det er en svært tydelig dreining mot skyen som VMware nå gjennomfører. Den nye «cloud first»-strategien kommer snart til å merkes godt. Det medfører naturligvis at den enkelte it-tekniker kommer til å måtte bygge kompetanse på andre områder enn før for å bruke VMwares teknologier.

Kunnskap om de laveste nivåene, som lagring, servermaskinvare og til og med hypervisoren ESXi, kommer til å bli mindre etterspurt. Nå kommer det til å bli viktigere å ha kompetanse om hvordan skytjenestene fungerer, og hvordan applikasjonene skal håndteres best mulig, heller enn hvordan den fysiske infrastrukturen skal vedlikeholdes.

Budskapet om skyen er en melding vi hører stadig tydeligere fra stadig flere av de store leverandørene, og nå er også VMware en av disse. Forandringens vinder tiltar i styrke, og det er nok på høy tid å komme seg ut og seile, heller enn å ta dekning og håpe på at denne utviklingen skal gå over av seg selv.