UNDERSØKER: Esa mener norsk støtte til innovasjon kan ha brutt med EØS. (Foto: Unsplash)
UNDERSØKER: Esa mener norsk støtte til innovasjon kan ha brutt med EØS. (Foto: Unsplash)

Esa gransker norsk støtte til innovasjon

En statlig ordning som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med innovasjon, kan ha brutt med EØS-avtalen.

Publisert

Ordningen kalles Norsk katapult og omfatter sentre der bedriftene får tilgang til utstyr og teknologi for å utvikle og teste ideer, produkter og prosesser.

Esa har startet undersøkelser.

– Esa er videre i tvil om støttens forenlighet med EØS-avtalen. Esa har derfor besluttet å åpne formell undersøkelsesprosedyre, heter det i en pressemelding fra organet som har ansvar for å overvåke EØS-avtalen.

Norske myndigheter må nå dokumentere at støtten er innenfor regelverket. Det er uvisst når overvåkingsorganets endelige beslutning er klar.

Kommunikasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Siva sier til NTB at de har vært i dialog med Esa om saken siden 2021.

– Vi har et stort håp om å finne fram til en god løsning til beste for norsk industri. Diskusjonen går på hvem som skal eie utstyret i katapult-senteret. Det avgjørende for oss har hele tiden vært at utstyret er tilgjengelig for industribedrifter over hele Norge, sier han.

– Nå må våre jurister få sette seg inn i åpningsbeslutningen først, og så skal vi svare. Vi mener å ha gode argumenter i saken, men vil ta dette i dialogen med Esa, fremholder Røe.

Norsk katapult ble presentert som et viktig tiltak i industrimeldingen i 2017. Virkemiddelet som forvaltes av Siva – selskapet for industrivekst, har siden 2017 fått 784 millioner kroner over statsbudsjettet.