ØKT PERSONVERN OG MINDRE FRUSTRASJON: Telefonsalg og cookies er irriterende. Om EU-kommisjonen får det som de vil kan vi muligens støte på noen færre irritasjonsmomenter i 2018. Foto: Dan Johnston/Pixabay
ØKT PERSONVERN OG MINDRE FRUSTRASJON: Telefonsalg og cookies er irriterende. Om EU-kommisjonen får det som de vil kan vi muligens støte på noen færre irritasjonsmomenter i 2018. Foto: Dan Johnston/Pixabay

Adblock, personvern og cookies​

EU vil fjerne cookies, sikre personvernet i sosiale medier, og gi media mulighet til å sniffe opp adblock-brukere.

Publisert Sist oppdatert

EU-kommisjonen presenterte denne uken forslag til nye regler for økt personvern. Blant annet vil de inkludere oppdaterte privacy-regler for "nye" kommunikasjons-aktører som Facebook og Skype, og redusere bruken av cookies. 

Litt mindre cookies

EU-kommisjonen ønsker nå at det ikke lenger skal være behov for brukersamtykke hver gang det samles inn upersonlige data ved et besøk på en hjemmeside. 

Dagens Eprivacy-direktiv stammer fra tidlig 2000-tallet, og EU kommisjonen innrømmer at cookie-forskriften fra den gang kan ha ført til litt for mange klikk på musetasten.

- Cookie-forskriften, som har resultert i en overbelastning av samtykke-anmodninger for brukerne, vil bli mer strømlinjeformet. Den nye regelen vil gjøre dette mer brukervennlig ettersom browserinnstillingene vil sørge for en lettere måte å akseptere eller avvise cookies på, skriver EU-kommisjonen på sine nettsider. 

Mai 2018

De nye reglene forventes å være en realitet innen mai 2018. Det nåværende Eprivacy-direktivet påvirker kun de tradisjonelle telekom-operatørene. Nå foreslår kommisjonen at reglene også skal gjelde for nye aktører som Facebook, Whatsapp og Skype.

- Dette vil sikre at disse populære tjenestene gir samme nivå av konfidensialitet som vi kjenner fra de tradisjonelle teleoperatørene, lyder eu-kommisjonens forslag. 

Telefonterror

Et annet forslag går på oppringing fra telemarketing-byråer. Her er det blant annet ønskelig med et særskilt kjennetegn, slik at mottakeren kan se at det er en marketing-person eller telefonselger som ringer. 

Adblock

Ifølge Computerworld Danmark skal det også vurderes en juridisk avklaring rundt adblocks. Ifølge vår danske søsteravis skal utbredelsen av adblock ha vokst i takt med mediehusenes bruk av online-annonser.

Mange medieselskaper sperrer allerede i dag for brukere med adblock, i et forsøk på å bekjempe området som rammer mediehusenes forsøk på på å finne finansiering i et allerede hardt presset marked.

Nå vurderer EU å gi de europeiske medieselskapene lov til å sende ut sniffere som kan oppdage adblockering hos brukerne, og dermed nekte disse adgang fra siden, heter det i avisen.