UTVIDER: Evry underskriver driftsavtale med Trondheim Kommune. På bildet: Ulf Dahl Ryen fra EVRY Norge, Bjørn Villa fra Trondheim kommune, Odd Ruud fra EVRY Norge, Dag Kløvjan fra Telenor og Terje Hansen fra Trondheim kommune. (Foto: Evry).

Evry utvider i ny avtale med Trondheim Kommune

Trondheim Kommune utvider samarbeidet de har med Evry til også å inkludere telefoni og mobile tjenester. Nå er også Telenor med på laget.

En ny avtale som skal støtte prosjektet «Digitalt førstevalg» er inngått med Evry som hovedleverandør og systemintegrator. I tillegg er det et konsortium av underleverandører som skal gjøre telefoni- og mobiltjenestene helt i front for å utnytte mulighetene i 4G, 5G og Tingenes Internett.

Masse mobilkokker

Telenor står for selve fast- og mobilavtalene, Telenor Ucom med mobile bedriftsnettløsninger, LinkMobility med SMS-tjenester og FramWeb som leverer løsning for beredskap og varsling av innbyggerne.

- Vi har store forventninger til avtalen som er inngått med EVRY, Telenor og de andre underleverandørene. Samarbeidet er et godt utgangspunkt for Trondheim kommunes fokus på digitalisering og mobile strategi. Vi har store digitale ambisjoner i Trondheim og vi ønsker å være tidlig ute med bruk av ny teknologi og nye tjenester. Det er derfor verdifullt for oss å ha leverandører som EVRY og Telenor med på laget, sier IT-sjef Bjørn Villa i Trondheim kommune i en pressemelding.

Samhandling, helse og utdanning

Digital-prosjektene til kommunen omfatter visjoner om «Smart City» og «Internet of Things», og satsingen er sterk innen helse og utdanning. I tillegg legges det til rette for utstrakt digital samhandling mellom kommunen og innbyggerne.

En del av avtalen med Evry innebærer utvikling av eksisterende tjenester i tillegg til et sett med nye.

Det er 13.000 ansatte og 200 organisasjonsenheter som omfattes av den nye avtalen. Den erstatter den eldre avtalen fra 1. mai.