SAMFUNN:

TESTER: Experis Academy tester ut ny teknologi for å gjøre nettbasert kompetanseheving mer lik undervisningen i fysiske klasserom. Erik Fronth leder prosjektet. (Foto: Experis Academy)

Bruker VR i undervisningen

Experis Academy tilbyr kurs både i fysiske klasserom og digitalt. Nå vil de gjøre fjernundervisningen mer engasjerende ved å ta i bruk VR-briller og virtuelle klasserom.

Experis Academy tilbyr kurs til nyutdannede it-utviklere.

Nå tester de ut ny teknologi for å gjøre nettbasert kompetanseheving mer lik undervisningen i fysiske klasserom. 

– Det er lett å miste konsentrasjonen når man følger kurset på video hjemmefra. Vi tror opplevelsen vil bli mer engasjerende når studentene i stedet får bevege seg rundt, snakke med andre studenter og gjøre fysiske aktiviteter i VR, sier Erik Fronth, som leder prosjektet, i en pressemelding fra Experis Academy. 

På med VR-brillene

Det digitale Experis Academy skal etter planen bli et virtuelt campus-område med forskjellige bygninger for undervisning, gruppearbeid og sosiale aktiviteter. Selve undervisningen vil typisk gjennomføres i virtuelle klasserom, med presentasjoner og tavle for praktiske oppgaver og formidling av teori. 

Hver student vil lage en digital figur – en avatar – som representerer dem i den virtuelle verdenen. Studentene kan kontrollere avataren for å bevege seg rundt, akkurat som i et dataspill.

Studentene vil også få hvert sitt VR-headset, som lar dem oppleve den virtuelle verdenen i førsteperson. Ved hjelp av headsettet kan studentene bevege seg rundt i en troverdig 3Dverden, og snakke med lærere og studenter via den innebygde mikrofonen. 

VR-headsettet sporer også hode- og håndbevegelsene til studentene og overfører dem til avatarene. Dermed vil avatarene etterlikne studentenes kroppsspråk når de snakker. 

– Å snakke med noen i VR føles mer som å snakke med noen i den virkelige verden enn som å snakke med noen på Teams. Det senker terskelen for å bli kjent med og samarbeide med andre studenter, sier Fronth.