IKKE LETT: Telenor Norge-sjef Berit Svendsen sier at det ikke er med lett hjerte Telenor sier opp kolleger som har stått på for selskapet i mange år. Foto: Martin Fjellanger/Telenor (CC BY 3.0)

Telenor kutter igjen

Konsernet reduserer bemanningen flere steder i Norge, og rundt 180 må gå. Etter oppsigelsesrunden vil det være om lag 4.200 ansatte igjen i Telenor Norge. Midlertidig ansatte vil overta noen av oppgavene til de som blir nedbemannet.

Publisert Sist oppdatert

Siden årtusenskiftet fram til siste årsskifte er det blitt 10.213 færre ansatte i Telenor i Norge. I enheten som heter Telenor Norge vil det etter nedbemanningen være ca. 4.200 ansatte. Nettoreduksjonen vil nok bli litt mindre enn 180 i år da Telenor også vil ansette noen nye med annen kompetanse enn de som nå må gå.

Dramatisk for Førde, Steinkjer og Stavanger

Virksomheten i Førde og Steinkjer legges ned. Kundesenteret for bedrift i Stavanger blir også lagt ned. Ifølge NRK skal kundeservice-medarbeiderne i Stavanger og Førde erstattes med midlertidig ansatte i Rørvik, som konserntilitsvalgt Esben Smistad sier vil få 150.000 kroner mindre i lønn. Den øvrige delen av Telenors virksomhet i Stavanger blir ikke berørt.

Kontoret på Lillehammer avvikles, og de ansatte overføres til Fåberg, like nord for byen. I tillegg omorganiseres bedriftsdivisjonen, som innebærer overtallighet i all hovedsak på Fornebu.

Tilpasset digitale endringer

Bakgrunnen for omorganiseringen skal ifølge konsernet være «behov for å tilpasse selskapet til de fundamentale digitale endringene i samfunnet, og de stadig skiftende rammevilkårene i markedet».

- Mange medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor i mange år har i dag fått en tung beskjed. De skal nå få tett oppfølging i den videre prosessen, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Fremdeles stort nærvær i Norge

Telenor har 27 kontorer i Norge og gjør endringer på fem  av disse stedene. Telenor vil fremdeles ha stor tilstedeværelse rundt om i landet, og står igjen med 24 kontorer etter denne endringen. De ansatte som er berørt blir tilbudt sluttavtale etter ansiennitet. I Førde vil de ansatte bli tilbudt å jobbe på Telenors avdeling i Rørvik. De ansatte i Stavanger kan bli med videre til Telenors kontor i enten Kongsvinger eller Rørvik.

Slik blir endringene som er besluttet av styret i Telenor Norge:

  • Steinkjer: Kontoret legges ned og 21 medarbeidere blir berørt. De får tilbud om sluttpakker. Kontoret avvikles 31. desember i år.
  • Førde: Kontoret legges ned og 17 medarbeidere blir berørt. Samtlige blir tilbudt å jobbe ved Telenors avdeling i Rørvik i Nord-Trøndelag. De får også tilbud om sluttpakker.Kontoret avvikles 31. mars 2017.
  • Stavanger: Kundesenteret for bedrift legges ned og 84 personer blir berørt. Ansatte som er villige til å flytte til lokasjonene på henholdsvis Kongsvinger eller Rørvik vil få tilbud om dette. De blir også tilbudt sluttavtale. Kundesenteret avvikles 31. mars 2017. Den øvrige delen av Telenors virksomhet i Stavanger, som består av om lag 90 ansatte, blir ikke berørt.
  • Fornebu: Bedriftsdivisjonen omorganiseres og om lag 60 personer blir overtallig, i all hovedsak på Fornebu. De vil bli tilbudt sluttavtaler.
  • Lillehammer: Kontoret legges ned og 46 ansatte samlokaliseres med Telenors avdeling på Fåberg. Ingen blir overtallig. Lillehammer-kontoret legges ned 30. november i år.