BETALINGSTJENESTEDIREKTIVET: Når PSD2 trer i kraft til høsten, må alle banker gjøre kontotdata tilgjengelig for de andre bankene, i tillegg til nye aktører som melder seg på. (Foto: Sparebank 1)

Sparebank 1 velger Nets som plattform for Open Banking-tjenester

14 banker i Sparebank 1-alliansen skal basere sine PSD2-løsninger på Nets.

Publisert Sist oppdatert

Når den nye utgaven av EUs betalingstjenestedirektiv «Revised Payment Service Directive», forkortet PSD2, trer i kraft i Norge i september i år, vil alle banker være pålagt å tilby API-er som understøtter utveksling av kontoopplysninger og betalingstransaksjoner. I tillegg kommer de også til å utnytte mulighetene for å hente kontoopplysninger fra konkurrerende banker for å gi sine egne kunder et mer komplett bilde av sin økonomi i sine apper.

Dette er noe bankene og finansinstitusjonene naturligvis har jobbet med i lang tid allerede, fordi banktjenester slik vi kjenner dem kommer til å endres radikalt når PSD2 har trådt i kraft. Dette er til gode for bankkundene, som får bedre oversikt over økonomien sin, i tillegg til at det blir mer konkurranse på betalingstjenester.

Standardisert plattform

En plattform mellom bankene og appene, som leveres av både de tradisjonelle bankene og nye aktører på betaling og kontoopplysninger, vil kunne være en løsning som gjør veien til å følge de nye reglene kortere for bankene. Det er dette betalingstjenesten Nets tilbyr.

Nets har utviklet det de kaller «Open Banking Access», som er en plattformtjeneste som er ment å stå mellom bankene og andre finansinstitusjoner og tilby informasjonsutveksling mellom disse over API-ene som realiserer kontotilgangene som kreves i PSD2. Dette omtales også som en «Third Party Provider».

Samtidig lager altså de deltakende bankene og betalingsformidlerne sine egne løsninger mot sluttkundene. Det er her mange har spådd at konkurransen mellom banker og andre aktører vil stå: Kundene vil velge sin favoritt-app, og ikke lenger sin favorittbank.

Strategisk partner

For Sparebank 1-alliansen, med sine 14 deltakende banker, dreide valget seg om å skaffe seg en partner for å realisere PSD2, både med tanke på krav og muligheter.

– Vi valgte Nets som en strategisk partner for å utnytte til fulle de mulighetene som åpner seg med innføringen av PSD2. Ved å ta i bruk Nets Open Banking-plattformen, sikrer vi oss tilgang til konti i øvrige banker både i og utenfor Norge. Slik kan vi utvikle og tilby enda bedre produkter og tjenester til Sparebank 1-bankenes kunder, sier Kristine Ursfjord i Sparebank 1 Utvikling i en pressemelding fra Nets.

– Med det vil selskapene i Sparebank 1-alliansen kunne gi sine kunder en enda bedre oversikt over økonomien, gjennom å tilby informasjon fra konkurrenter eller andre aktører i verdikjeden, legger hun til.

Net skriver videre at «banker har et konkurransefortrinn i forhold til mange andre aktører, siden de gjerne har oversikt over den delen av kundenes gjeld eller sparing som ikke faller inn under PSD2-kravene. I tillegg har de gjerne mer dybdeinformasjon om kundene. Bankene har dessuten allerede høy tillit i markedet».