MANGE I KØ: Totalt ble det søkt om til sammen 2,2 milliarder kroner til Forskningsrådets program Nyskapende teknologiprosjekter. Utlyst beløp var på 195 millioner kroner. (Foto: Istock)

195 millioner kroner til nyskapende teknologiprosjekter

Forskningsrådet investerer i ti prosjekter som kombinerer IKT, nanoteknologi og bioteknologi.

– Det er lovende å se norske fagmiljøer med svært høye ambisjoner. Vi som samfunn er i ferd med å gjennomgå en massiv omstilling og vi lykkes ikke uten radikale innovasjoner og teknologi. Det blir spennende å følge prosjektene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, i en pressemelding.

Tildelingene skjer til forskningsmiljøer der forskere i flere av prosjektene samarbeider med brukere av forskningen, som bedrifter og offentlige virksomheter.

Stor bredde i prosjektene

Totalt ble det søkt om til sammen 2,2 milliarder kroner til et utlyst beløp på 195 millioner kroner.

– Dette er del av første runde med bevilgninger til radikalt nyskapende prosjekter i Forskningsrådets nye satsing på teknologikonvergens. Før jul investerte vi 50 millioner kroner i fem prosjekter i næringslivet. Nåløyet har vært trangt, og vi føler oss trygge på at disse prosjektene vil være viktige for å utvikle teknologi for fremtidige innovasjoner som kan bidra til å møte bærekraftsutfordringene, sier Sundli Tveit.

Disse har fått støtte:

  • Quantum Computing Applied to Industrial Optimization Problems, Sintef digital, 17,9 millioner
  • Aluminum Carbon Battery as Next Generation Battery, NTNU, 12,6 millioner
  • Spin-based Intermittent Computer, NTNU, 19,1 millioner
  • Violence-inducing Behaviour Prevention in Social-Cyber Space of Local Communities, Stiftinga vestlandsforskning, 19,3 millioner
  • Wireless Neuroprobe-On-A-Chip, UiO, 20 millioner
  • Wireless Neuroprobe-On-A-Chip, Norsk senter for molekylærmedisin, 19,9 millioner
  • Integrated Catalyst Discovery for Biotechnology, UiB, 19,9 millioner
  • AB-AG-DESIGN: Rule-guided antibody and antigen design, UiO, 20 millioner
  • New technologies for target discovery in neuropsychiatric disorders, UiB, 20 millioner
  • Multispecies biofilm for investigate non-antibiotic therapies in dentistr, UiO, 19,9 millioner