FORSKJELLER: I verste fall kan en digitalisering som ikke tar med seg alle deler av samfunnet feile så grundig at det rammer utdanning og arbeidsmuligheter, mener Huawei. Illustrasjonsfoto: iStock

Huawei advarer mot digital avgrunn

Samfunn som satser på digitalisering skiller seg vesentlig fra stater som lar være. Skillet åpner en digital avgrunn, advarer Huawei.

Bredbåndstilgang er en av fem primærindikatorer for hvor langt et land har kommet i digitalisering. De fire neste teknologiene er datasentre, nettsky, løsninger for analyse av store datasett og tingenes internett.

Huawei bruker førti indikatorer fra disse teknologifeltene i sin analyse av verdens digitaliseringstilstand i rapporten «Huawei Global Connectivity Index 2017».

Investeringene i disse områdene øker, og spesielt i landene på toppen av lista betyr dette også at økonomisk vekst er sterkere som følge av investeringene, hevder Huawei. Tallfestet innebærer dette at for hver dollar som investeres i digital infrastruktur gir en avkastning på tre dollar for inneværende periode.

En vellykket digital strategi øker denne avkastningen til fem dollar i 2025, estimeres det i rapporten.

Ulempen er at det digitale skillet mellom de aller rikeste og de aller fattigste også øker. I den grad at det digitale skillet etter sosioøkonomiske kriterier er i ferd med å bli en digital avgrunn. I rapporten oppfordres det til å ta utfordringen på alvor.

I verste fall kan en digitalisering som ikke tar med seg alle deler av samfunnet feile så grundig at det rammer utdanning og arbeidsmuligheter.

- Investeringer i bredbåndstilgang og i nettsky er nøkkelen til en digital strategi der lokale ressurser utvikles som sentrale elementer i bærekraftig vekst. Nasjoner som er i front må satse på nettskyen som katalysator for å ta i bruk stordataløsninger og tingenes internett, sier Keven Zhang, markedsdirektør i Huawei i en kommentar.

Norge på topp ti

Norge er på tiendeplass og blant de avanserte digitale økonomiene i analysen. Den toppes av de Forente Stater, med Singapore og Sverige på de neste to topplasseringene. Danmark er på sjette plass. De øvrige nordiske landene er ikke med i analysen.

Landene på toppen er alle modne økonomier med en gjennomsnitts-BNP per innbygger på over 50.000 USD.

Blant landene som er i midtfeltet finner vi Kina på 23. plass, Malaysia på 24. og Thailand på 33. plass. Gjennomsnittlig er BNP per innbygger 15.000 USD.

De femti landa som er med i analysen til Huawei representerer 90 prosent av verdens verdiskaping målt i BNP, og 78 prosent av verdens befolkning.

På plass nummer femti ligger Pakistan, forbigått så vidt av Bangladesh og med India på 43. plass. De er dermed gruppert i start-gruppa av land som så vidt har startet digitalisering. Disse landa har en gjennomsnitts-BNP per innbygger på 3.000 USD.

FN opererer med 193 fullverdige medlemsland i verden.