DIGITALISERING: Finansiering av fem forskningsprosjekter ved UiB skal sikre digitalisering. (Foto: Unsplash)

Gir midler til arkeologimaskinlæring og Zuckerberg-utfordrer

Universitetet i Bergen har gitt midler til en rekke digitaliseringsprosjekter.

En utlysning om midler fra februar 2022 har resultert i finansiering av flere digitaliseringsprosjekter ved Universitetet i Bergen, UiB. Tildelingen ble offentliggjort i slutten av juni på UiBs nettsider.

Utlysningen er en videreformidling av en gave UiB har mottatt fra Unifob på 3 millioner til å styrke bredden av forskning og utdanning på problemstillinger og muligheter tilknyttet digitalisering. Dette kan innebære prosjekter som jobber med algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring eller stordata.

Av syv søknader er det fem som har blitt tildelt midler.

Maksinlæring på arkeologifunn

Prosjektet "Developing an AI tool to visually recognise archeological finds" ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap er en av dem. Prosjektet ledes av Visa Immonen og skal utvikle et KI-system som bruker visuell gjenkjenning for å klassifisere objekter i tre. Ifølge prosjektlederen vil dette åpne for å ta i bruk kvantitative metoder på arkeologiske funn, som igjen kan avdekke ny informasjon om tidligere menneskelig atferd og interaksjon med omgivelsene.

Metaverse på medievitenskap

Ved Institutt for Informasjons- og medievitenskap vil et prosjekt for studenter innenfor TV-produksjon utvide kompetansen deres til å interagere med og utvikle innhold for metaverset. Ifølge prosjektlederen, Richard Edward Misek, er det viktig å utfordre det mulige monopolet til Zuckerberg og bidra til at Metaverset kan være et inkluderende og demokratisk sted med en variasjon av skapere og utviklere.

Andre prosjekt som har fått støtte er et prosjekt for en virtuell undervisningspakke i farmakologi og et prosjekt som vil ta i bruk nye digitale verktøy for studenter og ansatte ved Institutt for Geovitenskap.

Relevans på tvers av universitetet

Prorektor Pinar Heggernes er leder for styringsgruppen til UiB AI. Hun er svært fornøyd med prosjektene som nå har fått tildelt digitaliseringsmidler.

RELEVANS: Prorektor Pinar Heggernes er positiv til forskningsprosjektenes relevans på tvers av universitetet. (Foto: Eivind Senneset/UiB)

- Dette er fem helt ulike prosjekt fra fire forskjellige fakultet som alle vil bidra til å styrke sine fagområder på en svært spennende måte. Jeg syns dette er gode eksempler på hvordan utfordringene og mulighetene som digitalisering gir er relevant på tvers av hele universitetet, sier Pinar.