FØRST UTE: Den nye NIRD-lagringsinfrastrukturen blir det første nasjonale anlegget som skal installeres hos Lefdal Mine Datacenter (LMD). (Foto: LMD / Sigma2)

Sigma2 anskaffer ny nasjonal lagringsinfrastruktur

Etablerer det klart største tilbudet for datalagring for forskning i Norge.

Sigma2 er et non-profit-selskap underlagt Sikt (tidligere Uninett) og har som arbeidsoppgave å drifte og administrere den nasjonale e-infrastrukturen for norske universitet og forskningsinstitusjoner.

Det nye lagringssystemet bygger på teknologi fra IBM og leveres av det norske it-selskapet Move. Datainfrastrukturen vil bli installert ved Lefdal Mine Datacenter og skal være operativ fra sommeren 2022, skriver Sigma2 i en pressemelding

Nå blir den nasjonale lagringsinfrastrukturen styrket og det er gode nyheter for forskere innenfor alle vitenskaplige disipliner.

– Det å lagre og behandle store datamengder på en god og sikker måte er viktig for Norge som forskningsnasjon og vår evne til verdiskaping. Nå blir den nasjonale lagringsinfrastrukturen styrket og det er gode nyheter for forskere innenfor alle vitenskaplige disipliner, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Skal møte fremtidige behov

For å være konkurransedyktige er norske forskere avhengige av å ha tilgang til e-infrastruktur på høyt internasjonalt nivå. Sammen med de nasjonale superdatamaskinene, danner NIRD ryggraden i den nasjonale e-infrastrukturen for forskning og utdanning i Norge, slår Sigma2 fast.

Ved første installasjon vil lagringskapasiteten til nye NIRD være hele 32 petabyte (PB) og kan i fremtiden utvides til 70 PB ved behov. Til sammenligning har den nåværende lagringsinfrastrukturen 12 PB lagringsplass fordelt på to instanser, og har nær nådd maksimal tilgjengelig lagringskapasitet. Beregnet levetid for denne type anlegg er opp til seks år, og flere komponenter går ut av produksjon i løpet av året og supporteres derfor ikke lenger av leverandøren.

Krevende arbeidsflyt

Kontrakten med Move skal sikre ressurser for lagringsinfrastrukturen de kommende fem til seks årene. Med en I/O-gjennomstrømming på hele 229 GB/s, kommer nye NIRD til å støtte krevende arbeidsflyt, som kunstig intelligens/maskinlæring og dataintensiv analyse. Nye NIRD er basert på IBMs Spectrum Scale, Spectrum Discover og Spectrum Protect. Spectrum Discover gir nye muligheter for metadatabehandling og lar forskeren få bedre kontroll over og innsyn i lagret data. Bruk av objektlagring og API-er gir muligheter for samarbeid på tvers av prosjekter og grenser.

Datavolumet fra forskning øker konstant, og det er viktig å sikre skalerbarhet og fleksibilitet for å møte eksisterende og fremtidige etterspørsel.

– Norge som forskningsnasjon er avhengig av å ha en godt koordinert e-infrastruktur med et solid tilbud innen beregnings- og lagringstjenester. Datavolumet fra forskning øker konstant, og det er viktig å sikre skalerbarhet og fleksibilitet for å møte eksisterende og fremtidige etterspørsel, sier daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe.

Sigma2 signerte nylig kontrakt med Lefdal Mine Datacenter (LMD) i Nordfjordeid om datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale anlegg. Nye NIRD blir det første av de nye nasjonale anleggene som skal dit.