DOMINERER: Det er små endringer i hvilke telefoner det selges mest av. Apple dominerer. (Foto: Pixabay)
DOMINERER: Det er små endringer i hvilke telefoner det selges mest av. Apple dominerer. (Foto: Pixabay)

Dyrere produkter vil stå for veksten

Både innen pc- og mobilmarkedet venter Gartner større fokus på dyrere enheter og avanserte brukeropplevelser.

Publisert Sist oppdatert

Gartner forteller i en pressemelding at de globalt forventer en vekst på 2,1 prosent i antall solgte pcer, nettbrett og smarttelefoner, sammenliknet med 2017. Mens antallet solgte enheter totalt nådde 2,28 milliarder i fjor, ligger det an til å ende opp på 2,32 milliarder i år.

Vekst i ultrabærbare

Gartner mener at det primært vil være to markeder som bidrar til denne totalveksten. For det første smarttelefon-markedet, og da først og fremst high end-segmentet. For det andre det Gartner karakteriserer som premium ultramobile-markedet, som omfatter tynne og lette enheter. Der bidrar Apple-maskiner og maskiner basert på Microsoft Windows 10 til å øke etterspørselen.

– Forbrukerne har mange teknologier å velge mellom, noe som gir to store utfordringer for produsentene. Den første er å konkurrere om forbrukernes midler, noe som blant annet avhenger av hvor mange enheter de besitter. Den andre er å tilby noe som er relevant og av verdi for forbrukeren og tilby riktige enheter til riktig målgruppe.

Dette sier Ranjit Atwal, som er forskningsdirektør hos Gartner. Han forventer at kjøperne i tiden framover i større grad vil fokusere på brukerverdien og mindre på prisen alene, noe som peker i retning av dyrere enheter. 

Flatt pc-marked i 2018 

Gartner forventer en nedgang i salget av tradisjonelle pcer med 5,4 prosent, der bærbare vil ha det største fallet på 6,8 prosent. Det eneste pc-segmentet der Gartner venter vekst er innen ultrabærbare (se ovenfor).

DRAM-prisene er doblet siden juni 2016, noe som har gjort at pc-produsentene har måttet legge på prisene siden første halvdel av 2017, sier Atwal videre. Han forventer at denne trenden vil fortsette I år, inntil DRAM-kostnadene igjen vil synke.

Videre forventer Gartner en vekst i antall mobiltelefoner på 2,6 prosent inneværende år, med et totalsalg på 1,9 milliarder enheter. Av disse vil smarttelefonene utgjøre 87 prosent og ha en vekst på 6,2 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Vi venter at salget av smarttelefoner fra Apple vil øke mer enn gjennomsnittet for markedet i 2018, med lanseringer av nye modeller og påfølgende utskiftinger, sier forskningsdirektør Roberta Cozza.

Personlige opplevelser

Etter Gartners prognoser vil mobilprodusentene i år fokusere på å kunne tilby personifiserte opplevelser. Stikkord her er kunstig intelligens på smarttelefonen, virtuelle personlige assistenter, og mer naturlige brukergrensesnitt, som de regner med at vil bli temaer på Mobile World Congress 2018 in Barcelona.

Fra 2019 vil 5G-telefonene komme på markedet, med etableringen av 5G-nett i utvalgte land, som USA og Sør-Korea.

– Vi forventer at 9 prosent av smarttelefonene som selges i 2021 vil støtte 5G, sier Cozza videre. Hun tror 5G vil bidra vesentlig til vekst i video- og strømmetjenester og støtte nye applikasjoner basert på kunstig intelligens.

VERDENSMARKEDET: Forventet pc- og mobilsalg etter Gartners prognoser.
VERDENSMARKEDET: Forventet pc- og mobilsalg etter Gartners prognoser.